Kontakt oss
se com fi

Nordens største VA- og energiprosjekt, Borås

Borås Energi og Miljø AB gjennomfører nå Nordens største energi og VA-prosjekt, og Hallingplast har fått en sentral rolle i prosjektet.

Kunde: Veidekke/AO Sverige AB

Materialtype: PE100RC 1000mm SDR17/SDR26 og 400mm SDR11/SDR17

Bruksområde: Vann- og avløpsledning

Installasjonsmetode: Grøfteforlegning

Utført: 2018

I skarp konkurranse med andre rørleverandører var det Hallingplast AB som vant kampen om leveranser av totalt 10.000 meter med avløpsrør i dimensjon på 1000 mm, 6000 meter med vannledninger i dimensjon på 400 mm og skreddersydde T-rør fra den tyske samarbeidspartneren Reinert Ritz. T-rørene benyttes for å montere lufteventiler i de lange strekkene.

-Med denne kontrakten har vi fått en meget god start med vårt svenske selskap, sier Sverre Tragethon, som er det svenske selskapets VD. Med seg på laget har han også sin salgssjef for det svenske markedet, Martin Andersson.

Leveransene til det nye energi- og miljøanlegget i Borås er en av de største leveransene fra Hallingplast-fabrikken på Ål i Hallingdal. Totalt vil det gå 130 lastebillass med rør fra fabrikken i løpet av anleggsperioden.

Borås har visjoner

Borås kommune har en visjon om å bli en fossilbrenselfri by i løpet av få år. Derfor samordner de nå vann og avløpsanleggene med et nytt energiverk.
-Dette er et viktig re-investeringsprosjekt som erstatter det 50 år gamle anlegget som i dag er gått ut på dato, sier prosjektleder for VA ved Energi- og Miljøsenteret i Borås, Anders Fransson.

Dagens renseanlegg ligger midt i byen, og det stinker på varme dager. Dessuten er utslippene betydelig større enn det som er akseptabelt ut fra dagens miljøkrav. Med det nye anlegget, plassert sju kilometer utenfor byen, vil utslippene bli redusert med 50 prosent. Samlokalisering av energi, vann og avløp vil dessuten gi en viktig synergieffekt for byens offentlige tjenester.
Mens vann- og avløpstjenestene fortsatt driftes etter selvkostprinsippet er det markedet som bestemmer prisen på energi.

-Energianlegget vil ha en total kapasitet på 530 GWh, og NOx-utslippene reduseres med 60 prosent.

Dermed operer Borås Energi og miljø med to separate regnskaper. Denne balansegangen løser vi på en utmerket måte, til beste for begge avdelinger, forsikrer Anders Fransson.

Innbyggerne betaler

Med et investeringsprogram på 3,2 milliarder vil innbyggerne i Borås merke en avgiftsøkning på vann- og avløpsgebyrene. Allerede i 2008 startet opptrappingsplanen for avgiftsøkningen. Hvert år de siste 10 årene er avgiftene økt med 5 prosent, og dermed har kommunen sikret seg en god egenkapital. Med en så beskjeden økning over flere år har protestene fra innbyggerne også vært minimale.

Selve byggeprosjektet, der Veidekke AB er hovedentreprenør, startet opp for to år siden, og skal være sluttført i februar 2019. Det nye anlegget ligger 25 høydemeter over sentrum av Borås, og dermed vil kommunen ta i bruk Nordens største pumper med en kapasitet på 9.600 kubikkmeter pr time.

-Nå bygger vi et anlegg i et 100 års perspektiv, men første byggetrinn er dimensjonert til å dekke behovet fram til 2035, opplyser Fransson.

Stort og morsomt

-Det er utrolig morsomt å få være med på et så omfattende prosjekt, og det er ekstra morsomt fordi samarbeidet fungerer så godt mellom de mange aktørene som er involvert.  Vi setter selvsagt også pris på at hovedentreprenøren og byggherre har valgt å satse på helsveiset PE, sier VD i Hallingplast AB, Sverre Tragethon.

-Vår rolle i prosjektet er å være en god partner i tillegg til å være en leverandør av rør.  Vi har opplevd stor grad av åpenhet og vilje til samarbeid om de beste løsningene. Opprinnelig var ikke PE-rør en del av prosjektet, men hovedentreprenør Veidekke AB mente grunnforholdene i Borås tilsa at nettopp PE-rør burde velges. Her ble det påpekt at det ville bli bevegelser i grunnen, og da er helsveisede rør det eneste som holder i et 100 års perspektiv, mener Tragethon.

Mekaniske klammer ble også forkastet til fordel for T-rør fra Reinert Ritz. Når PE-rørene beveger seg er det viktig med et enhetlig materiale i systemet som lever sammen.

-Det er fleksibiliteten som er styrken i PE-materialet. Mens andre markedsfører at det er stivheten som er avgjørende i VA-rør mener vi at dette er feil fokus. Rørenes styrke kombinert med fleksibilitet fungerer best når rørene beveger seg sammen med moder jord. Dessuten mener vi bestemt at det er god økonomi i dette dersom man tenker livsløpskostnader. Rent miljømessig vinner også et helsveiset system ved at antallet potensielle lekkasjepunkter er minimert, sier daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon.

Brede rørgater

Rørgatene fra Borås sentrum til det nye anlegget utenfor byen er imponerende. Gatene er nærmest som en motorvei i 20 meters bredde. Her ligger dobbelt sett med avløpsrør og fjernvarmerør i tillegg til vannledninger og kabelgater. Vann- og avløpsrørene fra Hallingplast er levert i 20 meters lengder og speilsveies med en spesialkonstruert og mobil sveiseanordning fra det svenske selskapet Vabon AB. Operatør Adam Woijika sier speilsveisingen går som en drøm ute på anlegget.

-Rørene har en fasthet og en form som gjør det enkelt å være sveiser, sier han.

Svenske og europeiske krav

Den største delen av kloakkpumpeledningene er i SDR 17, som er den rørkvaliteten som oppfyller den svenske og europeiske sikkerhetsfaktoren. Hallingplast har også levert rør i SDR 26, der det er lavere trykk. Vannledningen er også en kombinasjon mellom SDR 11 og SDR 17. I tillegg er det levert diffusjonstette vannledninger som blir benyttet i et område som tidligere har vært benyttet som militært øvingsfelt. Miljøsituasjonen i dette området tilsier at diffusjonstette rør er viktig for å være hundre prosent sikker på at vannet ikke blir infisert av miljøgifter som ligger i grunnen. Totalt er det gått med 2.000 tonn med polyetylen for å produsere rørene, og PE-granulatet er levert av Borealis.

En døråpener

For Hallingplast AB er Borås-prosjektet utvilsomt en døråpner inn i det svenske markedet. Selskapet har bidratt konstruktivt med gode løsninger og levert på avtalt tid. Det har sikret et godt omdømme, og dermed tror Sverre Tragethon at dette blir lagt merke til også av andre potensielle byggherrer.

-Vi ligger «foran skjema» i det svenske markedet, og selvsagt har leveransene til Borås vært viktig for å oppnå et godt resultat, sier han.

Et banebrytende PE-prosjekt

Lars Højer, Application Technology Manager Pipe i Borealis og Christian Hollsten og salgssjef i Borealis legger ikke skjul på at de er stolt over å ha sikret seg leveransene av råmaterialene til dette prosjektet.

-Her får vi et godt referanseprosjekt i Skandinavia, sier Lars Højer. I Borås får vi en kvittering på at også virkelig store PE-rør gir samme høye effektivitet og sikkerhet som de mindre rørdimensjonene, der PE-rør i lang tid har vært det selvfølgelige valget.

-Jeg tror mega-prosjektet i Borås bare er starten på flere lignende prosjekter i framtida. For å lykkes videre er det også helt avgjørende at operatøren som betjener sveiseutstyret kan sitt håndverk.  PE-industrien har gjort en feil ved å fortelle markedet hvor enkelt det er med denne typen rør. Det er enkelt når man kan det, men vi må ha profesjonelle operatører som står for selve installasjonen, understreker Lars Højer.

Banebrytende 

-Vi kan se tilbake på et mangeårig samarbeid med Hallingplast i mange prosjekter. Dette er et viktig prosjekt for oss som er i PE-industrien. Her er det store lengder og store dimensjoner. Derfor vil jeg betegne dette som et banebrytende prosjekt som gir oss mange muligheter innen både rørfornying og etablering av nye prosjekter. Behovet for et nytt ledningsnett er stort, og vi mener PE er det beste alternativet i de aller fleste tilfeller. Her har vi vist at det blir en velfungerende løsning i et krevende terreng, sier Christian Hollsten. 

-Moderne PE-rørsystemer kan installeres i en rekke ulike grunnforhold. I Borås er det tradisjonell grusmark, bløte myrer, forurensede områder og fjelltraseer.

Konsulentene på banen

Sverre Tragethon understreker at både grossister og konsulentene også har en ekstremt viktig rolle.

-I dette prosjektet har vi hatt stor glede og nytte av samarbeidet med grossisten AO i Sverige. AO har vært en fleksibel partner som alltid har søkt de gode tekniske løsningene. Salgssjef for AO i Sverige, David Carlbom, har gjort en god jobb for Borås-prosjektet nettopp ved å være fleksibel og alltid på jakt etter gode løsninger, sier Tragethon.

-Når det gjelder konsulentene har vi en en jobb å gjøre overfor denne yrkesgruppen. En konsulent som skal beskrive og designe en PE-løsning må være oppdatert. Det har vært en sterk utvikling på produktsiden de siste årene, og da er det viktig at konsulentene har fått med seg dette. PE-rørene har både sine styrker og svakheter når det kommer til praktiske løsninger. Et PE-rør kan ikke beskrives på samme måte som et støpejernsrør. Her er det en rekke ulike kvaliteter og klasser. Derfor er blant annet det årlige Hallingtreffet så viktig, mener han.

-Det er systemløsningene vi må trekke fram. System er så mye mer enn rør, mener Sverre Tragethon, og da er det viktig at hele verdikjeden innen PE-industrien samarbeider om de gode og innovative løsningene, sier han til slutt.

Det blir nok en del turer til Borås både for Sverre Tragethon og hans salgssjef Martin Andersson de neste par årene. Dette er et viktig prosjekt å følge opp, og når samarbeidspartnerne bare ser muligheter er det i tillegg også ganske så morsomt, innrømmer de to.