Kontakt oss
se com

Referanser

Ny vannledning i Lindås kommune

Lindås valgte ferdig vektet rør – knappe 6 km med synkeledning.

Nyutviklet sjøledningsrør SESU-XL i Mjøsa

Gjøvik Kommune lyste 2019 ut en entreprise for leveranse av en sjøledning som skulle være reservevannforsyning opp mot Biri. Med Mjøsa som nærmeste nabo innså man at sjøveien var en kostnadseffektiv og rask måte å etablere denne ledningen på. Første del av denne reservevannforsyningen som ble lyst ut i 2020 gikk fra Gjøvik opp til Redalen.

Asker tester DUO-pipe i kampen mot vannlekkasjer

Asker kommune ønsker å legge vannledninger med rør i rør metoden for å redusere behovet for oppgraving i veier ved framtidige lekkasjer.  Dette gjelder både ved etablering av nye boligområder og rehabiliteringsprosjekter i eksisterende boligområder

Solbergledningen i Nedre Eiker kommune

Det vekker interesse blant både rådgivere, entreprenører og ledningseiere når en 600 mm hovedvannledning fra 1942 skal fornyes. Det er nettopp det som nå skjer i Nedre Eiker og Drammen, der Glitrevannverket IKS og Nedre Eiker kommune samarbeider om fornyelse av den drøyt 2000 meter lange ledningen.

Nordens største VA- og energiprosjekt, Borås

Borås Energi og Miljø AB gjennomfører nå Nordens største energi og VA-prosjekt, og Hallingplast har fått en sentral rolle i prosjektet.

Vannledning Lindås

Lindås, knappe 16000 mennesker - en kommune i vekst og en kommune som er sterkt preget av en stor industri aktør, Statoil og selskapets raffineri, gass- og oljeterminal på Mongstad. Europas nest største oljehavn etter Rotterdam.

Etablerer trygg transport av avløp i drikkevannskilden Mjøsa

På en imponerende riggplass ved Strandsaga i Brumunddal ligger kilometervis med PE-rør fra Hallingplast. I Mjøsa bukter en sjøorm på flere tusen meter med 560 mm avløpsrør seg rundt i Furnesfjorden, klar for senking ned til mellom 30 og 70 meters dyp.

Enkel og rask installasjon med SESU-pipe

Dykkerentreprenøren Rør-Dykk AS installerte ca. 3,5km med 90mm sjøledning for drikkevann våren 2016 - en jobb som gikk med rekordfart takket være SESU-pipe ferdig vektede PE-rør fra Hallingplast.

Hallingplast bidro i norgesrekord

1300 meter PE-rør fra Hallingplast ble trukket under Glomma, i en sammenhengende lengde. Det er norgesrekord i retningsstyrt boring.

Enkel reparasjon av 450mm sjøledning

Da det ble brudd i en PE 450mm SDR17 utslippsledning utenfor Karmøy i Rogaland, så Bjørnar Hervik fra Hervik Rør AS etter en enkel løsning for reparasjon. Løsningen ble ReinoGrip® mekanisk flensemuffe fra Reinert Ritz.

Leveranse til Coca Codo Sinclair i Ecuador

Det norske selskapet Sedicon leverer komplette løsning for fjerning av sedimenter til ett vannkraftanlegg på 1500MW i Ecuador. Hallingplast fikk kontrakten med å leverer rør og deler.

Milevis med rustbeskyttelse til oljenæringen

Hallingplast har nå over 10 års erfaring som leverandør til oljenæringen. Over 250.000mtr er levert til nå, og alt er skreddersøm for det enkelte prosjekt. Leveringene har skjedd til Norge, Angola, Skotland, Ghana og USA, og Hallingplast har her god nytte av sin kompetanse på PE-materiale, samt innarbeidede rutiner for kvalitetskontroll.

Skandinavias mest innovative gravefrie prosjekt

Ca. 4000 meter vann-stikkledninger i et borettslag med 121 leiligheter var grodd igjen etter 40 års bruk. Prosjektet utfordret VA-aktørene til å tenke nytt, som igjen medførte til en utvikling av nye produkter og metoder.

Et tryggere gassnett med nye rør fra Hallingplast

Gassrørene i Stockholm var nærmere 100 år gamle når kommunen i 2003 valgte å bytte de ut for å unngå gasslekkasjer. Konkurransedyktige rør fra Hallingplast ble valgt.

Rørleggeren la 6800 meter sjøledning alene

Vi har utviklet et ferdig vektet PE-rør som er mindre arbeidskrevende og mer tidsbesparende ved legging av nye sjøledninger. Når sjøledninger skulle legges i Strandafjorden ble dette produktet valgt.

"Der ingen skulle tru at nokon kunne byggje"

Entreprenøren ble nødt til å tenke nytt når Bratthus kraftverk skulle bygges. På grunn av vær- og vindforhold, samt det bratte og nærmest utilgjengelige terrenget som rørene skulle legges i, ble det et utfordrende prosjekt.

4,5 km vannledning fornyet med gravefri metode

I 2012 startet NCC i Sverige fornying av en 4,5 km hovedvannledning med den gravefrie metoden slip-lining - i et av Nordens største gravefrie prosjekter. Metoden blir brukt for å ikke ødelegge naturen mer enn nødvendig.

Fleksible, robuste og slagsterke rør i hardt vær

Aqualine AS har levert utstyr til oppdrettsbransjen siden 1980 og har bred erfaring både fra Norge og internasjonalt med leveranser over hele verden. Merdene, som rommer opptil 1100 tonn fisk, må tåle hardt vær. Aqualine AS benytter Hallingplast sine produkter som er svært fleksible, robuste og slagsterke.

Gravefri utskiftning av 600mm vannrør i Trondheim

Trondheim kommune har ca. 770km med vannledninger, og flere av disse er i så dårlig forfatning at de må renoveres. På det aktuelle prosjektet var det en DN600 duktil støpejernsledning fra 60-tallet som måtte byttes ut, og Trondheim kommune valgte da den gravefrie metoden utblokking, og inntrekking av helsveisede PE-rør med PP Beskyttelseskappe fra Hallingplast.

Ledningsnett i Mjøsa beregnet for høy belastning

Et steinras førte til brudd på avløpsledning i Mjøsa, og urenset kloakk gikk rett i den største drikkevannskilden i Hedmark og Oppland. Gamle rør ble erstattet av PE-rør med spesialtilpassede lodd fra Hallingsplast.

Bratt Boring i Brønnøy!

Brønnøy kommune har i 30 år hatt vannforsyningen sin hengende på utsiden av fjellet ned fra hovedvannkilden «Nedre Sæterstidammen». Ledningen revde ett rasfarlig liv, og trengte fornyelse. Da kom borefirmaet Båsum Boring med en løsning, hvor PE Rør med PP-Beskyttelseskappe var en av nøklene til suksess!

Fikset miljøkrav med sjøledning fra Hallingplast

Årdal kommune investerte i miljøet da de senket et avløpsrør i PE 100 RC+ ned på 200 meters dyp. 

PE-rør fra offshore til kommunalteknisk

Hallingplast AS fikk oppdraget med å levere en 365 meter lang PE100RC, SDR 33, med en utvendig dimensjon på 425mm da Pipeliner AS for første gang skulle re-installere et strekk av hovedvannledningen med den nye NoDig-metoden DieDraw.

Spesialdesignet PE-rør for drenering på Romerike

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) fikk etter tilsyn fra fylkesmannen en klar anbefaling om at deponiet måtte sikre bedre kontroll over sigevann og gassproduksjon av miljøhensyn.