Kontakt oss
se com

Referanser

Nordens største VA- og energiprosjekt, Borås

Borås Energi og Miljø AB gjennomfører nå Nordens største energi og VA-prosjekt, og Hallingplast har fått en sentral rolle i prosjektet med lednings

Solbergledningen i Nedre Eiker kommune

Det vekker interesse blant både rådgivere, entreprenører og ledningseiere når en 600 mm hovedvannledning fra 1942 skal fornyes. Det er nettopp det som nå skjer i Nedre Eiker og Drammen, der Glitrevannverket IKS og Nedre Eiker kommune samarbeider om fornyelse av den drøyt 2000 meter lange ledningen.

Lindås- en vekstkommune nord for Bergen

Lindås, knappe 16000 mennesker -  en kommune i vekst og en kommune som er sterkt preget av en stor industri aktør, Statoil og selskapets raffineri, gass- og oljeterminal på Mongstad.  Europas nest største oljehavn etter Rotterdam.

Asker tester rør i rør i kampen mot vannlekkasjer

Asker kommune ønsker å legge vannledninger med rør i rør metoden for å redusere behovet for oppgraving i veier ved framtidige lekkasjer.  Dette gjelder både ved etablering av nye boligområder og rehabiliteringsprosjekter i eksisterende boligområder

Etablerer trygg transport av avløp i drikkevannskilden Mjøsa

På en imponerende riggplass ved Strandsaga i Brumunddal ligger kilometervis med PE-rør fra Hallingplast. I Mjøsa bukter en sjøorm på flere tusen meter med 560 mm avløpsrør seg rundt i Furnesfjorden, klar for senking ned til mellom 30 og 70 meters dyp.

Enkel og rask installasjon med SESU-pipe

Dykkerentreprenøren Rør-Dykk AS installerte ca. 3,5km med 90mm sjøledning for drikkevann våren 2016 - en jobb som gikk med rekordfart takket være SESU-pipe ferdig vektede PE-rør fra Hallingplast.

Hallingplast bidro i norgesrekord

1300 meter PE-rør fra Hallingplast ble trukket under Glomma, i en sammenhengende lengde. Det er norgesrekord i retningsstyrt boring.

Enkel reparasjon av d450 sjøledning

Da det ble brudd i en PE 450 SDR17 utslippsledning utenfor Karmøy i Rogaland, så Bjørnar Hervik fra Hervik Rør AS etter en enkel løsning for reparasjon. Løsningen ble ReinoGrip® mekanisk flensemuffe fra Reinert Ritz.

Leveranse til Coca Codo Sinclair i Ecuador

Det norske selskapet Sedicon leverer komplette løsning for fjerning av sedimenter til ett vannkraftanlegg på 1500MW i Ecuador. Hallingplast fikk kontrakten med å leverer rør og deler.

Milevis med rustbeskyttelse til oljenæringen

Hallingplast har nå over 10 års erfaring som leverandør til oljenæringen. Over 250.000mtr er levert til nå, og alt er skreddersøm for det enkelte prosjekt. Leveringene har skjedd til Norge, Angola, Skotland, Ghana og USA, og Hallingplast har her god nytte av sin kompetanse på PE-materiale, samt innarbeidede rutiner for kvalitetskontroll.

Skandinavias mest innovative gravefrie prosjekt

Ca. 4000 meter vann-stikkledninger i et borettslag med 121 leiligheter var grodd igjen etter 40 års bruk. Prosjektet utfordret VA-aktørene til å tenke nytt, som igjen medførte til en utvikling av nye produkter og metoder.

Et tryggere gassnett med nye rør fra Hallingplast

Gassrørene i Stockholm var nærmere 100 år gamle når kommunen i 2003 valgte å bytte de ut for å unngå gasslekkasjer. Konkurransedyktige rør fra Hallingplast ble valgt.

Rørleggeren la 6800 meter sjøledning alene

Vi har utviklet et ferdig vektet PE-rør som er mindre arbeidskrevende og mer tidsbesparende ved legging av nye sjøledninger. Når sjøledninger skulle legges i Strandafjorden ble dette produktet valgt.

"Der ingen skulle tru at nokon kunne byggje"

Entreprenøren ble nødt til å tenke nytt når Bratthus kraftverk skulle bygges. På grunn av vær- og vindforhold, samt det bratte og nærmest utilgjengelige terrenget som rørene skulle legges i, ble det et utfordrende prosjekt.

4,5 km vannledning fornyet med gravefri metode

I 2012 startet NCC i Sverige fornying av en 4,5 km hovedvannledning med den gravefrie metoden slip-lining - i et av Nordens største gravefrie prosjekter. Metoden blir brukt for å ikke ødelegge naturen mer enn nødvendig.

Fleksible, robuste og slagsterke rør i hardt vær

Aqualine AS har levert utstyr til oppdrettsbransjen siden 1980 og har bred erfaring både fra Norge og internasjonalt med leveranser over hele verden.Merdene, som rommer opptil 1100 tonn fisk, må tåle hardt vær. Aqualine AS benytter Hallingplast sine produkter som er svært fleksible, robuste og slagsterke.

Gravefri utskiftning av DN600 vannrør i Trondheim

Trondheim kommune har ca. 770km med vannledninger, og flere av disse er i så dårlig forfatning at de må renoveres. På det aktuelle prosjektet var det en DN600 duktil støpejernsledning fra 60-tallet som måtte byttes ut, og Trondheim kommune valgte da den gravefrie metoden utblokking, og inntrekking av helsveisede PE-rør med PP Beskyttelseskappe fra Hallingplast.

1650 meter rør lagt i utfordrende terreng og vær

En taubane var sentral når Akslandselva kraftverk i Etne ble bygget. På kun 5 måneder ble 4000 tonn masse transportert opp i høyden, deriblant 1650 meter med rør.

Ledningsnett i Mjøsa beregnet for høy belastning

Et steinras førte til brudd på avløpsledning i Mjøsa, og urenset kloakk gikk rett i den største drikkevannskilden i Hedmark og Oppland. Gamle rør ble erstattet av PE-rør med spesialtilpassede lodd fra Hallingsplast.

Avløp i rør på 200 meters dyp i Årdalsvatnet

Da fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane ga Årdal kommune pålegg om å få orden på sitt avløpsutslipp i Årdalsvatnet startet en spektakulær prosess. Prosjektet har vist at miljøbevissthet lønner seg også for en kommune.