Kontakt oss
se com

Om oss

Hallingplast er en nordisk forankret plastleverandør. Det betyr at nærheten til kunden er god, og fabrikken har god kontakt med fagfolk i VA- og anleggsmiljøet som er opptatt av å finne nye og enkle løsninger.

Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede synkerør. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring og produktutvikling, og kunne i 2019 feire 50 år med stabil og god vekst.

Til produksjonen benyttes de fleksible og robuste materialene polyetylen (PE) og polypropylen (PP). Det legges vekt på en stadig produktutvikling, slik at bedriften til enhver tid kan møte bransjens krav og kundenes ønske.

"Hallingplast har som forretningside å utvikle, produsere og markedsføre rør og rørdeler i PE og PP på en miljømessig god måte. Vi har gjennom vår med enn 50 år lange historie lagt spesielt vekt på nærhet og høy servicegrad overfor våre mange kunder i inn- og utland. Høy kundetilfredshet skal ligge til grunn for all vår "gjøren og laden". Personlig kontakt er viktig i vårt daglige arbeid.

Vi er opptatt av utvikling, innovasjon og kvalitet i alle ledd. Ærlighet og klare, forståelige budskap skal prege vår kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere.

- Jan A. Sannem, Styreleder, Hallingplast as

Styret i Hallingplast AS

Jan Sannem
Styreleder

Roger Reinton
Styremedlem

Steinar Tragethon
Styremedlem

Terje Hvaal
Styremedlem

Anders Tragethon
Styremedlem

Siv Høye
Styremedlem