Kontakt oss
se com fi

Om oss

Hallingplast er en av Nordens største og mest moderne produsenter av rørsystemer i plast. Bedriften er en heleid norsk familiebedrift, lokalisert i Hallingdal.  

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP), men bedriften produserer også rør hvor andre plastmaterialer benyttes. Bedriften har moderne utstyr som gjør at man kan kombinere ulike materialer for å gi rørene nye bruksområder og bedre egenskaper. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann- og avløp, olje- og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede rør til undervannsledninger. Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding tilbyr Hallingplast også et komplett sortiment med rørdeler og tilbehør. 

Hallingplast har et stort fokus på bærekraftig drift og minimering av forurensning til natur og miljø. Produktene produseres uten utslipp til natur med kortreiste råvarer fra nordiske leverandører, eget resirkulert materiale og norsk vannkraft. Rør fra Hallingplast bygges for en levertid på minimum 100 år, og alt materiale kan gjenbrukes. Som eneste aktør i Norden kan Hallingplast tilby 100% fossilfrie rør i både PE og PP etter massebalanseprinsippet. 

"Hallingplast har som forretningside å utvikle, produsere og markedsføre rør og rørdeler i PE og PP på en miljømessig god måte. Vi har gjennom vår med enn 50 år lange historie lagt spesielt vekt på nærhet og høy servicegrad overfor våre mange kunder i inn- og utland. Høy kundetilfredshet skal ligge til grunn for all vår "gjøren og laden". Personlig kontakt er viktig i vårt daglige arbeid.

Vi er opptatt av utvikling, innovasjon og kvalitet i alle ledd. Ærlighet og klare, forståelige budskap skal prege vår kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere.
- Jan A. Sannem, Styreleder, Hallingplast AS

Styret i Hallingplast AS

Jan A. Sannem
Styreleder

Roger Reinton
Styremedlem

Steinar Tragethon
Styremedlem

Terje Hval
Styremedlem

Anders Tragethon
Styremedlem

Siv Høye
Styremedlem