Kontakt oss
se com fi

"Der ingen skulle tru at nokon kunne byggje"

Entreprenøren ble nødt til å tenke nytt når Bratthus kraftverk skulle bygges. På grunn av vær- og vindforhold, samt det bratte og nærmest utilgjengelige terrenget som rørene skulle legges i, ble det et utfordrende prosjekt.

Kunde: Hordaland Rørteknikk

Materialtype: PE100 400mm

Bruksområde: Rørgate til kraftverk

Installasjonsmetode: Grøfteforlegging

Utført: 2012

Utfordring

Prosjektet startet med at grunneier Bjarte Tveita Skjelvan på egenhånd søkte NVE om konsensjonsfritak for å bygge et vannkraftverk, og fikk dette innvilget. Han fikk med seg Fusa Kraftlag SA og Heidal Holding AS på eiersiden for å ha med seg folk med erfaring i det som tidlig fremsto som et veldig utfordrende prosjekt. H3 Vannkraft, som består av Ådland AS, Heidal AS og Hordaland Rørteknikk AS, sto som entreprenør for prosjektet.

Den største utfordringen i prosjektet var et ulendt og bratt terreng. Et forsøk på å lage anleggsvei oppover langs rørgaten ble avsluttet etter 14 dager da massene og underlaget var så bløtt og løst at det ikke var mulig å få tunge arbeidsmaskiner opp. Vær- og vindforhold gjorde at helikopter ikke var et alternativ for å få fraktet rør og utstyr opp. 

Løsning

Valget falt på å lage en taubane for å frakte betong opp til inntaket og legge rørene i den bratte og trange traseen. H3 Vannkraft anskaffet taubanen fra det sveitsiske firmaet Wyssen, som også satte den opp.
Taubanen kunne løfte 2,5 tonn med last, og fraktet rørerene enkelt opp i den bratte lia. Taubanen kunne brukes i all slags vær, var stillegående og et rimeligere alternativ enn bruk av helikopter.

I tillegg brukte man en spesialgravemaskin (Menzi Muck) til å jobbe med i terrenget, nyinnkjøpt til dette prosjektet. Klatregravemaskinen kan operere i terreng på over 40 graders helning, og har 4 hjul og to hydrauliske stålklør for å enkelt kan ta seg frem i terrenget. I tillegg er det montert skogvinsj med 120 meter kabel på maskinen, slik at maskinen kan dra seg selv opp, fire seg ned og dra på plass rør og annet utstyr som det er behov for.

Rørgaten har en lengde på 450 meter og en diameter på 400mm. Den er en kombinasjon av Ductile støpejernsrør og sveiste PE-rør.