Kontakt oss
se com fi

Miljø

Bærekraft har blitt et større fokus for selskaper i alle bransjer, og for mennesker over hele verden. Som en ledende skandinavisk plastprodusent utvikler, produserer og markedsfører Hallingplast rør og rørdeler i PE og PP på en miljømessig god måte. Hallingplast vil være en pådriver i å redusere fotavtrykk i miljøet rundt oss, og vi velger alltid miljøbevisste leverandører av varer og tjenester. 

PE og PP er av de mest brukte plasttypene. Brukt med forsiktighet gir de produktene høy motstandsevne og ekstremt lang holdbarhet – minst 100 år. 

Hallingplast skal sørge for at vår virksomhet er miljømessig bærekraftig og at vi ikke forurenser natur og miljø, ved riktig valg av råvare, fremstillingsmetoder og avfallsminimalisering. Hallingplast tilbyr resirkulerte PE og PP rørsystemer, og fossilfrie rørsystemer etter massebalanseprinsippet.