Kontakt oss
se com fi

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

Miljø

Hallingplast er forpliktet til å sikre at vår virksomhet er miljømessig bærekraftig og at vi ikke forurenser natur og miljø, ved riktig valg av råvare, fremstillings-metoder og avfallsminimalisering. Vi jobber mot disse forpliktelsene på blant annet følgende måter:

 • Investert i et plastgjenvinningsanlegg for resirkulere vårt plastavfall. 
 • Bruker 100% lokal produsert fornybar energi. 
 • Fjernvarme fra et lokalt forbrenningsanlegg og varmegjenvinning fra vår egen produksjon til oppvarming av bygningene.
 • Utvikle fornybare materialer for integrering i våre nåværende og fremtidige produkter.
 • Nytt moderne produksjonsutstyr har redusert vrakkjøring betraktelig.
 • Arbeider aktivt for NO-Dig installasjonsmetoder, noe som reduserer CO2 utslipp ved intern massetransport, og installasjons teknikk som gir mindre inngripen i nærmiljøet der installasjonen skal skje.
 • Alt material som er mulig å resirkulere, sorteres for henting av ett lokalt gjenvinningsanlegg. Alt avfall er hentet og registrert for oppfølging for å minimaliserer avfall. 
 • Oppfylle de krav som myndigheter stiller til oss som selskap.
 • Dedikert ladestasjon for ansattes elbiler.

 

Helse og sikkerhet

De viktigste målene innen helse og sikkerhet er at vi skal drive vår virksomhet slik at:

 • Vi ikke har personskader og arbeidsbetingede sykdommer og lidelser.
 • Vi ser til at alle ansatte har den nødvendige opplæringen, verktøy, verneutstyr og informasjon som skal til for å kunne utføre sitt arbeid på en helsemessig og sikker måte.
 • Vi har et sykefraværet som er mindre enn 5 %.
 • Vi minimum oppfyller de krav som myndigheter stiller til oss som selskap

Dette skal vi oppnå ved å arbeide aktivt og systematisk for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

 

Kvalitet

Vi er NS-EN ISO 9001 sertifisert.

Våre kvalitetsmål:

 • Vi skal ikke ha reklamasjoner som skyldes svikt og feil på produkter eller service.
 • Et velfungerende avvikssystem som fokuserer på årsak og korrigerende tiltak.
 • Vi skal være et ledende selskap innen våre virksomhetsområder på kvalitet.
 • Kontinuerlig forbedring av alle våre prosesser og systemer.
 • Kompetanseutvikling av våre ansatte.
 • Vi skal ikke ha uforutsett driftsstans og produksjonsproblemer ved å utnytte anleggsmidlene, og drive systematisk forebyggende vedlikehold.

Se også våre sertifikater og godkjenninger i ressursbanken.

Nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Send oss en henvendelse så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss 

Vi ser til at alle ansatte har den nødvendige opplæringen, verktøy, verneutstyr og informasjon som skal til for å kunne utføre sitt arbeid på en helsemessig og sikker måte.

Vi skal være et ledende selskap innen våre virksomhetsområder på kvalitet.

Hallingplast ligger naturskjønt til mellom Ål og Hol kommune, øverst i Hallingdal.

Vi skal ikke ha personskader og arbeidsbetingede sykdommer og lidelser.

Nytt moderne produksjonsutstyr har redusert vrakkjøring betraktelig.