Kontakt oss
se com fi

Drivstoffrør

Transport av drivstoff

Ved transport av hydrokarboner i plastrør er det ofte nødvendig med en diffusjonssperre. Dette fordi de tradisjonelle plastmaterialene ikke er diffusjonstette, og de vil derfor med tiden slippe ut hydrokarboner i grunnen. Hallingplast har siden midten av 90-tallet produsert diffusjonstette rør for transport av drivstoff. Rørene blir mye benyttet i bensinstasjonmarkedet

Ressursbanken
Kontakt oss
Produkter

Halock

Halock er ett patentert rørsystem for transport av hydrokarboner i grunn. Det er ett rør med PE som grunnmaterial og en diffusjonsbarriere på innsiden som hindrer at disse trenger igjennom rørveggen. Vår diffusjonsbarriere er testet mot de standarder som gjelder i bransjen og tilfredsstiller de strengeste kravene i henhold til EN14125.

Sortiment og installasjon

Dimensjonsområdet er fra 32mm opp til 200mm, men på forespørsel kan vi også tilby større dimensjoner. Sveising gjøres med elektromuffer, og systemet har ett komplett delesortiment med bl.a. bend, T-rør osv. I tilfeller der det ønskes høyere sikkerhet, eller mulighet for lekkasjedeteksjon kan vi også tilby varerør, eller «rør-i-rør» der Halock røret leveres i ett ferdig trukket varerør. Også her kan vi tilby delesortiment for sammenkobling av slike rør.

Levering

Halock er et produkt som selges til bensinstasjoner over hele verden via vår samarbeidspartner Marco Tech i Frankrike. Produktene lagerføres og kan derfor leveres på kort varsel til prosjekter.

Se Marco Tech sin hjemmeside her