Hjem

Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring og produktutvikling, og kunne i 2009 feire 40 år med stabil og god vekst.

Til produksjonen benyttes de fleksible og robuste materialene polyetylen (PE)

og polypropylen (PP). Det legges vekt på en stadig produktutvikling,

slik at bedriften til enhver tid kan møte bransjens krav og

kundenes ønsker.

Velkommen til Hallingplast