Kontakt oss
se com

Vannledning Lindås

Lindås, knappe 16000 mennesker -  en kommune i vekst og en kommune som er sterkt preget av en stor industri aktør, Statoil og selskapets raffineri, gass- og oljeterminal på Mongstad.  Europas nest største oljehavn etter Rotterdam.

Kunde:

Materialtype:

Bruksområde:

Installasjonsmetode:

Kommunens behov for kvalitetssikre forsyningen til sine innbyggere og Statoils absolutte krav for en garantert brannvannstilførsel til Mongstad gjorde det nødvendig med en ny overføringsledning, en Ø630MM SDR 9 ledning som skal erstatte den eksisterende 400MM ledningen for å gi den nødvendige trygghet og garanti for å ivareta behovet for vannforsyning i årene som kommer. Nåværende Ø400mm ledning vil da bli reserve-vannledning.

8,2km Ø630MM SDR 9 PE ledning, hvorav 4,4km som sjøledning installeres. Noen utsatte strekninger leveres rørene med PP beskyttelseskappe. I tillegg kommer betydelig kilometer med andre dimensjoner. Arbeidet startet opp i oktober 2017 og vil sluttføres i løpet av 2018.

Se video: sveising av SESU

Ø225MM PE 100 RC SESU-pipe SDR 11 og SDR 9

Ny vannledning – Lindås valgte ferdig vektet rør – knappe 6 km med synkeledning. Et utfordrende prosjekt, hvor ledninger i hovedsak ble sjøforlagt, men også ført gjennom myrområder og boring i fjell. Et vellykket prosjekt hvor SESU pipe var et godt valg. Prosjektet ble sluttført sommeren 2017. 

Se video: enkel og rask installasjon av SESU