Lindås- en vekstkommune nord for Bergen

Lindås, knappe 16000 mennesker -  en kommune i vekst og en kommune som er sterkt preget av en stor industri aktør, Statoil og selskapets raffineri, gass- og oljeterminal på Mongstad.  Europas nest største oljehavn etter Rotterdam.

Kommunens behov for kvalitetssikre forsyningen til sine innbyggere og Statoils absolutte krav for en garantert brannvannstilførsel til Mongstad gjorde det nødvendig med en ny overføringsledning, en Ø630MM SDR 9 ledning som skal erstatte den eksisterende 400MM ledningen for å gi den nødvendige trygghet og garanti for å ivareta behovet for vannforsyning i årene som kommer. Nåværende Ø400mm ledning vil da bli reserve-vannledning.

8,2km Ø630MM SDR 9 PE ledning, hvorav 4,4km som sjøledning installeres. Noen utsatte strekninger leveres rørene med PP beskyttelseskappe.      I tillegg kommer betydelig kilometer med andre dimensjoner. Arbeidet startet opp i oktober 2017 og vil sluttføres i løpet av 2018.

Se video: sveising av SESU

Ø225MM PE 100 RC SESU-pipe SDR 11 og SDR 9

Ny vannledning – Lindås valgte ferdig vektet rør – knappe 6 km med synkeledning. Et utfordrende prosjekt, hvor ledninger i hovedsak ble sjøforlagt, men også ført gjennom myrområder og boring i fjell. Et vellykket prosjekt hvor SESU pipe var et godt valg. Prosjektet ble sluttført sommeren 2017. 

Se video: enkel og rask installasjon av SESU