Kontakt oss
se com fi

Vannledning Lindås

Lindås, knappe 16000 mennesker - en kommune i vekst og en kommune som er sterkt preget av en stor industri aktør, Statoil og selskapets raffineri, gass- og oljeterminal på Mongstad. Europas nest største oljehavn etter Rotterdam.

Kunde: Hordaland Rørteknikk

Materialtype: JAPI-pipe 630mm SDR9/SDR11

Bruksområde: Vannledning

Installasjonsmetode: Sjøledning og grøfteforlegning

Utført: 2018

Kommunens behov for kvalitetssikre forsyningen til sine innbyggere og Statoils absolutte krav for en garantert brannvannstilførsel til Mongstad gjorde det nødvendig med en ny overføringsledning, en Ø630MM SDR 9 ledning som skal erstatte den eksisterende 400MM ledningen for å gi den nødvendige trygghet og garanti for å ivareta behovet for vannforsyning i årene som kommer. Nåværende Ø400mm ledning vil da bli reserve-vannledning.

8,2km Ø630MM SDR 9 PE ledning, hvorav 4,4km som sjøledning installeres. Noen utsatte strekninger leveres rørene med PP beskyttelseskappe. I tillegg kommer betydelig kilometer med andre dimensjoner. Arbeidet startet opp i oktober 2017 og vil sluttføres i løpet av 2018.