Kontakt oss
se com fi

Steg entreprenør gjennomførte styrt boring gjennom Romerike avfallsdeponi og Hallingplast leverte spesialdesignet PE-rør for drenering.

Spesialdesignet PE-rør for drenering på Romerike

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) fikk etter tilsyn fra fylkesmannen en klar anbefaling om at deponiet måtte sikre bedre kontroll over sigevann og gassproduksjon av miljøhensyn.

Kunde: Steg Entreprenør AS/ROAF

Materialtype: PE100RC 315mm SDR4,5 m/12,0mm hull

Bruksområde: Drensledning for sigevann fra deponi

Installasjonsmetode: Styrt boring

Utført: 2020

Steg Entreprenør ble valgt til oppdraget og de møtte en rekke utfordringer underveis. «Vi i Steg foretok en prøveboring med en 45 tonns borerigg som til slutt endte på 140 meter, og allerede på de første forsøkene støtte vi på en rekke hindringer. På bakgrunn av erfaringene valgte vi en såkalt rullekrone på pilothodet. Her var det mye innslag av stein og leire, og vi vet også at deponiet har tatt imot store mengder betong opp gjennom årene. Jeg tror nok dette er en av de mest krevende oppdragene Steg Entreprenør har påtatt seg fordi usikkerheten over hva vi kan møte er så stor», sier anleggsleder Roger Trøsviken hos Steg entreprenør.

I Hallingplast gjennomførte vi en rekke tester og endte opp med et spesialdesignet PE-rør ut fra ønsket trekkraft og den dreneringseffekten byggherren ønsket. Det endte dermed opp med et PE 100 RC rør SDR 4,5 med 12 mm borede hull jevnt fordelt i hele rørets lengde for å få en best mulig dreneringseffekt. Hullenes diameter og avstand ble testet ut i vårt laboratorium, som kunne forsikre at «drensrøret» tålte en trekkraft på 79 tonn, som var kravet.

De 20 meter lange rørene ble ferdig speilsveiset og lå lagret langs en grusvei i enden av deponiet. I tillegg til dette røret, etableres det også et overvannsrør i PE 100 RC-rør SDR 9, 200 mm i en lengde på 300 meter for transport av sigevann.

Det ble en lang anleggsperiode på deponiet, men til vår og oppdragsgivers store glede endte det med suksess grytidlig på morgenen den 2.juli 2020. Da var vi igjennom etter mange nedturer og noen oppturer.