Kontakt oss
se com fi

Skandinavias mest innovative gravefrie prosjekt

Ca. 4000 meter vann-stikkledninger i et borettslag med 121 leiligheter var grodd igjen etter 40 års bruk. Prosjektet utfordret VA-aktørene til å tenke nytt, som igjen medførte til en utvikling av nye produkter og metoder.

Kunde: Kjeldaas AS

Materialtype: PE100RC-DUO SDR11

Bruksområde: Vannledning

Installasjonsmetode: Retningsstyrt boring

Utført: 2012

Utfordring

Det var et behov for å bytte ut vannledninger som lå på tre til fem meters dyp i et borettslag med rekkehus-bebyggelse. I løpet av 40 år har beboerne satt opp terrasser, garasjer og forstøtningsmurer, noe som begrenser adkomst til ledningsnettet for drift og vedlikehold. I etablerte boligfelt er det også ofte trangt mellom boliger, terrasser og boder, og på overflaten er det lokale veier, plen og beplantning, foruten kabler i grunnen. Å grave opp eksisterende vannledning ville være tidkrevende, kostbart og til stor ulempe for beboerne i anleggsperioden.

Løsning

Borettslaget engasjerte rådgiverfirmaet VA teknikk as til prosjektering og oppfølging. Det ble inngått en samspillskontrakt med en målpris for komplett utførelse. Denne kontraktsformen inspirerer aktørene til kreative løsninger, optimal fremdrift og åpen økonomi i hele prosjekt-fasen. Hovedentreprenøren Kjeldaas AS koordinerte aktørene i prosjektet, og utfordringene medførte utvikling av nye produkter og løsninger, som vann- og avløpsbransjen i Norge får glede av videre.

Hallingplast utviklet et nytt "rør-i-rør"-system for utvendige vannledninger. Fordelen med dette systemet er at man kan, dersom noe mot formodning skulle skje, trekke ut røret uten oppgraving. På den måten kan man bygge den infrastrukturen man ønsker på overflaten, så lenge det er et uttrekkspunkt i begge ender. 

Det nye "rør-i-rør"-systemet produseres direkte ut på kveil. Rørproduksjonen skjer etter gjeldende europeisk norm, som betegnes EN12201 for vann og avløp. Medierøret produseres i SDR11, og består av PE100 RC+, som har bedre egenskaper mot riper og punktlaster enn standard PE100. Varerøret produseres i SDR17, og består av PE100 RC+ som helfarges blå eller brun for lett å kunne påvise bruksområde for røret (Vann = blå, avløp = brun, eks. kloakk-pumpeledning). 

Varerøret beskytter medierøret mot skader, leder eventuelt lekkasjevann til fordelingskum, beskytter mot inntrengning av hydrokarboner og forurensede masser og gjør det mulig med ledningsutskifting uten graveinngrep. For å sikre mot eventuelt lekkasjevann inne i den enkelte leilighet, monteres overgang fra ytterrør til innerør med en elektrosveiset trykkrørskobling.

Totalt er det levert om lag 3000 meter med nye «rør-i-rør» vannledninger fra Hallingplast til Brøttet-prosjektet. Ledningen i Brøttet er 32mm i 50mm varerør. "Rør-i-rør"-systemet produseres også i dimensjonene 40/63mm, 50/75mm, 63/90mm. 

Båsum Boring bygget opp en liten borerigg som ble tilpasset dette prosjektet. Boreriggen krevde liten plass, og taklet de ulike massene i området, fra knallhardt fjell til løse masser. Boringen ble utført i stjerne-form fra sentrale bore-groper, og begrenset gravingen til små mottaksgroper ved hvert bygg.

Når boringen var gjennomført, og rørene trukket, ble det montert en fordelingskum i boregroper som var videreutviklet av Østlandske Plast og Dykk (ØPD). Denne fordelingskummen erstattet de gamle stoppekranene, og alle stikk inn til husene ble montert i denne kummen. Kummen vil dermed fungere som en inspeksjonssentral for alle stikkledninger i de ulike sonene. Her blir det enkel tilgang for de som skal ha tilgang til kummen.

Hele konseptet søker å oppfylle kravene til 100 års levetid.

Innovasjonspris

"Brøttet"-prosjektet i Drammen ble kåret til Skandinavias mest innovative NoDig prosjekt i 2014!

Les mer om dette:

Innovasjons pris til NoDig prosjekt i Drammen (Godt Vann Drammensregionen)
Skandinavias mest innovative (Rørinspeksjon Norge)