Kontakt oss
se com fi

Seniorrådgiver Roar Sannem under senkingen av SESU-XL i Mjøsa

Nyutviklet sjøledningsrør SESU-XL i Mjøsa

Gjøvik Kommune lyste 2019 ut en entreprise for leveranse av en sjøledning som skulle være reservevannforsyning opp mot Biri. Med Mjøsa som nærmeste nabo innså man at sjøveien var en kostnadseffektiv og rask måte å etablere denne ledningen på. Første del av denne reservevannforsyningen som ble lyst ut i 2020 gikk fra Gjøvik opp til Redalen.

Kunde: Gjøvik kommune

Materialtype: 14,6km 630mm PE100RC SDR11 og SDR9 sjøledning, hvorav 1,1km ble levert som SESU-XL

Bruksområde: Drikkevannsledning

Installasjonsmetode: Sjøledning

Utført: 2020

Hallingplast vant anbudet med å levere rørene til den lange sjøledningen i Mjøsa, og sjøledningsentreprenøren ØPD ble utførende entreprenør på jobben. Rørene ble levert i 20mtr lengder for å forenkle sveising, og naturligvis i siste generasjon PE-materiale; PE100RC!

Ved legging av sjøledninger benyttes oftest PE-rør med påmonterte betongvekter, for å få rørene til å synke, siden PE-materialet har egenvekt som er lavere enn vann. Det dukket imidlertid opp en utfordring når man skulle krysse en hovedstrømkabel på 220mtr dyp, hvor man så en risiko dersom betongloddene havnet på kabelen og skadet denne. Løsningen ble å benytte vårt nyutviklede sjøledningsrør SESU-XL, hvor belastningen er påført hele røret, og er omsluttet av ett glatt PE-rør. Denne løsningen ble også benyttet i landtaket ut fra Gjøvik hvor det var brådypt ned til 220mtr, hvor jordras var en utfordring fra tidligere. Ett ras ville kunne ta tak i betongloddene og rive ledningen tvers av – det glatte SESU-XL røret ville derimot ikke ha samme problem.

Under installasjonen utførte ØPD en senking av ledningen i en lengde på ca. 9km ned på 220mtr dyp. Takket være gode forberedelser fra flere aktører, gikk installasjonen bra – og Gjøvik Kommune har kommet halvveis på veien til Biri.