Kontakt oss
se com fi

Milevis med rustbeskyttelse til oljenæringen

Hallingplast har nå over 10 års erfaring som leverandør til oljenæringen. Over 250.000mtr er levert til nå, og alt er skreddersøm for det enkelte prosjekt. Leveringene har skjedd til Norge, Angola, Skotland, Ghana og USA, og Hallingplast har her god nytte av sin kompetanse på PE-materiale, samt innarbeidede rutiner for kvalitetskontroll.

Materialtype: PE100RC 200mm til 400mm SDR26 til SDR17

Bruksområde: Innvending korrosjonsbeskyttelse i stålrør

Installasjonsmetode: Pipe-reduction

Noen av de største leveransene har vært rør til innvendig rustbeskyttelse av såkalte "Water Injection Lines", som er rør som pumper en væske inn i oljereservoirene for å oppnå større utvinningsgrad. Trykket er svært høyt, og stålrør benyttes derfor som medierør. Men for å oppnå tilstrekkelig lang levetid må rørene rustbeskyttes på innsiden. PE-rør har her vist seg å være en økonomisk og teknisk god løsning, som erstatning for dyre metall-legeringer. Hallingplast leverer 18-20mtr lengder med PE-rør i spesialdimensjoner til "Spoolbase" hvor klargjøring av rørledningene skjer. Her sveises de lange rørlengdene sammen til lengder på opp imot 1,5km før de trekkes inn i stålrørene.

For å få en "close-fit" mellom stålrør og PE-rør benyttes en installasjonsmetode som spiller på PE-materialets viskoelastiske egenskaper. Det lange PE-røret (<1,5km) påsveises ett trekkehode, og kobles deretter til en vaier som går gjennom hele stålrøret. Ved inntrekking må PE-røret først gå igjennom ett reduksjonsverktøy. Diameteren på PE-røret reduseres her med opptil 10-12%, slik at røret går enkelt inn i stålrøret. Når hele rørlengden er trukket inn i stålrøret med samme lengden, slipper man trekket fra vinsjen. PE-materialet vil da gå tilbake til sin opprinnelige form, og øke i diameter, med det resultat at det legger seg helt ut i innvendig rørvegg på stålrøret. Metoden ble først utviklet av British Gas, men brukes i dag i stor utstrekning også til denne typen installasjoner. Metoden har flere navn (Swagelining, Pipe Reduction) og benyttes også for vann- og avløpsrør. For mer informasjon om teknikken, se informasjon på Swagelining og Tracto Technik.

Hallingplast jobber kontinuerlig med forbedringsarbeide, og streber etter å imøtekomme de krav som stilles i alle våre markeder.