Kontakt oss
se com

Leveranse til Coca Codo Sinclair i Ecuador

Det norske selskapet Sedicon leverer komplette løsning for fjerning av sedimenter til ett vannkraftanlegg på 1500MW i Ecuador. Hallingplast fikk kontrakten med å leverer rør og deler.

Kunde: Sedicon AS

Materialtype: PE100 560mm SDR26 og 450mm SDR26 med tilhørende elektromuffer

Bruksområde: Sugerør for transport av sedimenter

Utført: 2015

Kraftverket skal produsere gjennomsnittlig 8600GWH/år, noe som tilsvarer 32% av Ecuador sitt elektrisitetsbehov. Hoved-entreprenør er verdens største vannkraftutbygger - Kinesiske SinoHydro. Elven Coca, hvor man henter vannet, er gjenstand for store mengder sedimenter, som vil havne på bunnen i fordrøynings-bassengene (sandfang) ved inntaket.

Det er totalt 8 sandfang på anlegget, hvor hvert basseng har målene L:150, B:13mtr og D:15mtr. SediCon sin løsning «SediCon Sluicer» er ett røropplegg som fjerner sedimenter, uten å redusere kapasiteten i kraftverket. SediCon skal levere 40stk sluicere på anlegget, som totalt har kapasitet på 25.000 tonn sedimenter i timen. Beregnet mengde sedimenter som må fjernes er 6 millioner tonn i året.

Hallingplast leverer i disse dager 2400mtr 560mm PE-rør, 2000mtr 450mm PE Rør samt 420stk elektromuffer og 200stk krage/flens til anlegget. Rør og deler lastes hos Hallingplast AS i 40" containere, og sendes med båt til Ecuador. Anlegget er planlagt ferdig i løpet av 2015, og skal etter planen være i drift fra 2016.

Link til SediCon.no

Video: Animasjon som viser SediCon "Sluicer"