Kontakt oss
se com fi

Ledningsnett i Mjøsa beregnet for høy belastning

Et steinras førte til brudd på avløpsledning i Mjøsa, og urenset kloakk gikk rett i den største drikkevannskilden i Hedmark og Oppland. Gamle rør ble erstattet av PE-rør med spesialtilpassede lodd fra Hallingsplast.

Kunde: ØPD AS

Materialtype: PE100 900mm SDR11 og 400mm SDR7,4

Bruksområde: Vann- og avløpsledning

Installasjonsmetode: Sjøledning

Utført: 2013

Utfordring

Brudd på avløpsledningen i Mjøsa, mellom Bråstad kloakkpumpestasjon og Rambekk renseanlegg – en strekning på nesten 7 km. I tillegg var det brudd på inntaksledningen for vann til Gjøvik, 75 meter under vannflaten. 

Trasèen var fortsatt rasutsatt, slik at ny trasè måtte utarbeides. Dermed oppstod det en ny utfordring; et ammunisjonsdeponi på nærmere 200 meters dyp i nærheten av vanninntaket til Gjøvik. Denne ammunisjonen ble dumpet i Mjøsa i perioden 1940-1970, og kan spre helseskadelige stoffer dersom den blir gravd opp.

Løsning

PE100-rør fra Hallingplast med veggtykkelse på 82mm ble produsert for Mjøsprosjektet. Den store styrken til disse rørene er at de fortsatt har fleksibiliteten inntakt, og har evnen til å forme seg med naturen. De skal tåle belastningen dersom det kommer flere undervannsras.

6585 meters avløpsledning ble produsert og lagt i Mjøsa, med et maksdyp på 257 meter. På grunn av krevende grunnforhold ble det laget spesiallodd til prosjektet; konkave lodd for rasutsatte områder og tradisjonelle kvadratiske lodd for de trygge delene av traseen.

I tillegg ble det lagt 890 meter vannledning, med et maksdyp på 225 meter.

Prosjektet ble ledet av ØPD Group, med Gjøvik kommune som kunde og Hallingplast som leverandør av rør. Gjøvik kommune har nå sikret sitt ledningsnett i Mjøsa for de neste generasjonene.

Nye PE Sjøledninger gjennom Mjøsa