Kontakt oss
se com fi

Hallingplast bidro i norgesrekord

1300 meter PE-rør fra Hallingplast ble trukket under Glomma, i en sammenhengende lengde. Det er norgesrekord i retningsstyrt boring.

Kunde: Kjeldaas AS

Materialtype: PE100RC 450mm SDR11

Bruksområde: Avløpsledning

Installasjonsmetode: Styrt boring

Utført: 2015

Krevende prosjekt

Midtre Romerike Avløpsselskap sto overfor store utfordringer da nye vann og avløpsrør skulle krysse Glomma til det planlagte renseanlegget i Sørum. Verneverdige tømmerlenser og mye tømmer på elvebunnen, gjorde at ledningene måtte trekkes under Glomma. Entreprenørfirmaet Kjeldaas AS fikk oppdraget med å utføre den retningsstyrte boringen, og Hallingplast leverte rørene til prosjektet.

Helsveis

Prosjektleder hos Kjeldaas AS, Hendrik Panman forteller at selve inntrekksprossessen varte i 5-6 timer, og rørene måtte ligge klare i én sammenhengende lengde i forkant. –PE100RC 450 mm SDR 11, som Hallingplast leverte, er et fleksibelt og sterkt rør. Dette kunne vi helsveise og dermed begrense faren for lekkasjer betydelig. Styrken på røret var beregnet utfra driftstrykk samt hvor dypt ledningen skulle gå under Glomma, forklarer Panman. I tillegg til 1300mtr 450mm SDR11 leverte også Hallingplast 820mtr d355 og d315 PE100RC SDR11, også for styrt boring under Glomma.

Løsningsorienterte

Panman roser samarbeidet med Hallingplast og er fornøyd med leveransen. –Det fungerer bestandig med Hallingplast. De leverer som avtalt og er alltid tilgjengelige for å diskutere løsninger dersom det skulle dukke opp noe underveis, sier han.

Les mer på Kjeldaas AS sine sider!