Kontakt oss
se com fi

Gravefri utskiftning av 600mm vannrør i Trondheim

Trondheim kommune har ca. 770km med vannledninger, og flere av disse er i så dårlig forfatning at de må renoveres. På det aktuelle prosjektet var det en DN600 duktil støpejernsledning fra 60-tallet som måtte byttes ut, og Trondheim kommune valgte da den gravefrie metoden utblokking, og inntrekking av helsveisede PE-rør med PP Beskyttelseskappe fra Hallingplast.

Kunde: Sandum AS

Materialtype: JAPI-pipe 710mm SDR13,6

Bruksområde: Vannledning

Installasjonsmetode: Utblokking

Utført: 2011

Utfordring

Utette vannrør er en stor kostnad og en fare for miljøet, samt en potensiell helserisiko dersom bakterier trenger inn i drikkevannet. Trondheim kommune jobber derfor systematisk med å skifte utette rør, og benytter seg av flere ulike metoder. Ved tradisjonell graving og nylegging av rør, beslaglegger man mye areal i byggetiden, samt at all overflate må opparbeides på nytt. Det er også en miljøbelastning, da alle masser må skiftes ut og kjøres til og fra anleggsplassen. Gravefrie installasjonsmetoder (NO-Dig) er derfor en utmerket måte å bytte ut rør på, med minimale graveinngrep.

Løsning

Konsulenten i prosjektet beskrev utskiftning av den gamle 600mm ledningen med utblokking og inntrekking av en helsveiset d710 SDR13,6 PE100 RC+ rør med PP Beskyttelseskappe. Det ble benyttet sømløse PE Bend, elektrosveisemuffer fra Frialen og reduksjonskrage/flenser 710/DN600 fra Reinert Ritz. Det ble gravd hull i tilkoblingspunktene, og derfra ble PE-røret trukket inn i det gamle vannrøret. Hallingplast AS leverte alt av rør og deler, samt bistod entreprenøren Sandum AS med nødvendig service for å få utført jobben.

Totalt 900mtr med rør ble byttet ut på dette prosjektet. Rørene fra Hallingplast skal tåle minst 100 år. De er fleksible selv ved kalde temperaturer, tåler setninger, ekstremvær og utvasking av grunnen. Siden de er av plast, vil det ikke forekomme korrosjon på rørene. PP-kappen beskytter PE-røret mot skader som kan oppstå under håndtering og installasjonen, og dermed sikrer at røret er skadefritt etter installasjon.

Rehablilitering med JAPI-pipe fra Hallingplast 

Renovering av duktil vannledning Trondheim med utblokking