Kontakt oss
se com

Fikset miljøkrav med sjøledning fra Hallingplast

Årdal kommune investerte i miljøet da de senket et avløpsrør i PE 100 RC+ ned på 200 meters dyp. 

Kunde: Hordaland Rørteknikk

Materialtype: JAPI-pipe 400mm SDR9

Bruksområde: Avløpsledning

Installasjonsmetode: Sjøledning

Utført: 2010

Fylkesmannens miljøvernavdeling i det som tidligere var Sogn og Fjordane og som nå heter Vestland, hadde gitt Årdal kommune pålegg om å få orden på sitt avløpsutslipp i Årdalsvannet. Det satte i gang en spektakulær prosess som til slutt både skulle tjene miljøet og kommuneøkonomien godt. Prosjektet viste med tydelighet at miljøbevissthet lønner seg.

Kommunen hadde to valg

Årdal kommune sto mellom to valg. Enten kunne de bygge om og ruste opp det 20 år gamle mekaniske renseanlegget og gjøre det til et høyverdig renseanlegg. Alternativt kunne kommunen investere i en dyptliggende sjøledning og føre avløpet ut i Årdalsfjorden.

"Politikerne og fagmiljøet i Årdal ble enig om at en ny sjøledning var det beste alternativet i et langsiktig perspektiv. Prislappen for det store miljøprosjektet ble på drøye 40 millioner kroner", opplyser fagansvarlig for vann, avløp -og renovasjon i Årdal Kommune, overingeniør Arne J. Kjos.

Dermed kunne jobben med å legge en 9,2 kilometer lang sjøledning gjennom det 200 meters dype Årdalsvatnet og ytterligere 2 kilometer i Hæreidelva og fram til 40 meters dyp i Årdalsfjorden begynne.

Valgte kvalitetsrør ut fra miljøhensyn

IMC Diving AS i Bergen vant anbudskonkurransen på Årdals-prosjektet, og Hallingplast AS fikk jobben med levering av ledningene i Årdalsvatnet og Hæreidelva.  

Daglig leder, Steinar Trageton, i Hallingplast og prosjektleder i IMC Diving, Jørn Oksnes, overbeviste Årdal kommune om å benytte markedets beste materiale for sjøledninger som skulle senkes ned på 200 meters dyp.  Dette medførte en ekstrakostnad på to millioner kroner, men politikerne i Årdal var ikke i tvil om at dette var en riktig investering, også sett fra et miljøperspektiv.  

Les også: Bransjedirektører i felles løft for vann og avløp

Miljøet og økonomien vant

Overingeniør Arne J. Kjos fulgte prosjektet nøye fra start til mål. Han mener Årdal kommune kan være stolt av det som nå er realisert med den nye overføringsledningen til Årdalsfjorden.  Driftskostnadene med rensing av avløpet i Øvre Årdal ville komme på om lag to millioner kroner i året, og Norconsult stipulerte ombyggingskostnader til et nytt, høyverdig renseanlegg til å bli mer kostbart enn å legge sjøledning.  

“Dermed var det kombinasjonen av økonomisk gevinst og en miljømessig god løsning som ble utslagsgivende”, sier Kjos.  

Les også: Nye Bjørnafjorden kommune investerer en milliard i vann og avløp

Rørvalget viktig for å tåle påkjenningene

Sjøledning som ble valgt for oppdraget var et 400mm PE 100 RC+ SDR 9 rør med PP beskyttelseskappe - levert av Hallingplast. Materiale ble valgt for å sikre at installasjonen ikke påvirkes av ytre belastninger som eksempelvis jordras, siden ledningen ligger på 200 meters dyp med bratte fjellsider på hver side. Rørene ble produsert i hele 21 meters lengde. Dermed ble det mindre sveisejobb, raskere installasjonstid, og færre antall skjøter på ledningen.

Politikere i Årdal og fagmiljøet som deltok i prosjektet, var enig om at en ny sjøledning var det beste alternativet i et langsiktig perspektiv. Prislappen for det store miljøprosjektet ble på drøye 40 millioner kroner.

Video: Ny sjøledning med PP kappe for avløp gjennom Årdalsvannet