Kontakt oss
se com fi

4,5 km vannledning fornyet med gravefri metode

I 2012 startet NCC i Sverige fornying av en 4,5 km hovedvannledning med den gravefrie metoden slip-lining - i et av Nordens største gravefrie prosjekter. Metoden blir brukt for å ikke ødelegge naturen mer enn nødvendig.

Kunde: NCC NoDig Sverige

Materialtype: JAPI-pipe 560mm SDR17 og 740mm SDR17

Bruksområde: Vannledning

Installasjonsmetode: Inntrekking

Utført: 2013

Utfordring

2 hovedvannledninger, som går fra Sörmons vannverk til Tingvalla idrettsplass, sørger for å gi drikkevann til innbyggerne i store deler av Karlstad og Hammarö kommune.
Våren 2010 ble ledningene rammet av store lekkasjer ved to tilfeller. Det første tilfellet førte til at innbyggerne var uten vann i et helt døgn da vanntårn og ledningssystemet ble tømt veldig fort, det andre tilfellet var i et mindre omfang og ikke fullt så dramatisk.
Undersøkelser viste at ledningsmaterialet i den ene ledningen var helt utslitt på enkelte partier. Kommunen bestemte da at ledningene fra vannverket til Tingvalla idrettsplass, en strekning på cirka 11 kilometer, måtte fornyes.

Hovedvannledningene ligger ved siden av hverandre med kun 10 meters avstand. Mens arbeidet pågår vil kun den ene hovedvannledningen være i bruk, og det er derfor viktig at arbeidet utføres uten at man risikerer brudd på den andre ledningen. 

Løsning

Prosjektet gjennomføres i 3 etapper, der 1. etappe er på 4,5 km og ble avsluttet sommeren 2013. For å ta mest mulig vare på naturen og unngå skader på den andre hovedledningen falt valget på den gravefrie metoden slip-lining på dette partiet. Slip-lining betyr at ny ledning blir trukket inn i den gamle, og det er derfor ikke behov for å grave lange sammenhengende grøfter til ny ledning. På 4,5 km ble det laget cirka 20 mindre grøfter med 200-400 meters mellomrom - avhenging av bryte- og sammenkoblingspunkter.

Gravefri metode er bra for naturen og miljøet ved at man minimerer graving og anleggstrafikk, men det er også tids- og kostnadsbesparende. 

1. og 3. etappe av prosjektet utføres med den gravefrie metoden. Hallingplast as har produsert spesialdimensjon på vannledningen. Det var behov for en innvendig diameter på 650mm, da den gamle ledningen var på 800mm innvendig.
2. etappe, som er på 900 meter, må forøvrig utføres med graving pga at ledningens dimensjon må økes.

Rørene fra Hallingplast skal tåle minst 100 år. De er fleksible selv ved kalde temperaturer, tåler setninger, ekstremvær og utvasking av grunnen. Siden de er av plast, vil det ikke forekomme korrosjon på rørene.