1650 meter rør lagt i utfordrende terreng og vær

En taubane var sentral når Akslandselva kraftverk i Etne ble bygget. På kun 5 måneder ble 4000 tonn masse transportert opp i høyden, deriblant 1650 meter med rør.

Utfordring:

Sunnhordaland Kraftlag, Skånevik Ølen Kraftlag og grunneier Alf-Werner Hjelmevik ønsket å utnytte en 1475 meter lang elvestrekning med en fallhøyde på 340 meter for å produsere strøm. Kraftverket ble estimert til å få en årlig produksjon på cirka 6 GWh, noe som tilsvarer strøm til cirka 300 husstander.

Det ble satt store krav til utbygger om at natur- og landskapsverdier måtte ivaretas på en best mulig måte. I godkjennelsen fra NVE sies det følgende: "Landskapskonsekvensene som kan følge av rørgatetraseen har vært av stor betydning i konsesjonsspørsmålet, og det er i vedtaket lagt til grunn at utbygger må legge stor vekt på at rørgatetraseen utgjør så små inngrep som mulig."

Løsning:

H3 Vannkraft er Norges første entreprenør, i nyere tid, som bruker taubane til transport av byggmasse. En taubane gjør det mulig å bygge i terreng som er utilgjengelig for konvensjonelle byggemaskiner, og var et naturlig valg i dette prosjektet.

Taubanen i dette prosjektet var 1750 meter lang og gikk opp til 360 høydemeter. Maks last var på hele 4000 kg - i et prosjekt som totalt skulle frakte 4000 tonn med masser, deriblant 1650 meter med rør som etterpå ble lagt ned i bakken. I toppen av rørgaten ble det brukt PE-rør fra Hallingplast, mens det i bunnen ble valgt duktile rør pga det høye trykket.

Bruk av taubane har flere miljømessige fordeler; det er ikke behov for vei til store anleggsmaskiner - hvilket medfører lavt dieselforbruk og mindre inngrep i naturen, og den avgir ikke støy. I tillegg er det effektivt, da den kan benyttes i all slags vær, er ekstremt fleksibelt og perfekt for vanskelig terreng. 

H3 Vannkraft Akslandelva Taubane