Kontakt oss
se com fi

SESU-pipe

Sjøledninger og sjøkabler spiller en viktig rolle i kritisk infrastruktur i områder hvor hav og innsjøer tilbyr en rask og smidig vei fra A til B. Rørledninger av PE har vært førstevalget siden materialet kom på markedet på grunn av sin fleksibilitet under og etter legging. Materialet har en egenvekt som er lavere enn vann, som betyr at man må ballastere røret med noe tungt for å få det til å synke. Tradisjonelt har man gjort dette ved å montere betonglodd på rørene før senking.

Ressursbanken
Kontakt oss
Produkter

Montering av betonglodd er en tidkrevende og tungt arbeid, og levetiden til røret vil begrenses av levetiden på betongloddene eller festemateriellet. Hallingplast har derfor utviklet SESU-pipe, som er ett ferdig vektet sjøledningsrør, som fjerner behovet for å montere betonglodd på rørene. SESU-pipe har en kontinuerlig vekting som baserer seg på materialer som får same levetid som selve røret.

Fordelene med SESU-pipe:

 • Kortere installasjonstid og enklere logistikk på byggeplass
 • Mindre bredde på grøfter i landtak
 • Glatt ledning som hindrer at fiskeredskap henger seg fast i røret
 • Redusert risiko for brudd på rør og tap av lodd ved nødankring
 • Ingen fare for brudd i lodd.
 • Ingen korrosjonsjons- / tæringsproblemer på bolter eller lodd
 • Ingen fare for loddras ved senking
 • Redusert behov for maskinell bukseringshjelp fra land til vann
 • Enhetlig og lang levetid på rør og belastningsmateriale
 • Større motstand mot utvendige belastninger og riper
 • Større ringstivhet gir bedre sikkerhet ved stein- / jordras eller fallende gjenstander
 • Mer skånsom mot skade på kabler og rør som krysses
 • Kan benyttes ved styrte boringer (NO-dig) i landtakene ut i sjøen
 • Mulighet for nedspyling av ledningen i løsmasser på dypt ved bruk av "kabelteknologi"

SESU-pipe/cable

SESU-pipe finnes i 2 ulike varianter, kalt SESU-pipe, SESU-cable. Rørene produseres på samme måte, men til ulikt bruksområde. Røret baserer seg på ett standard PE100RC Trykkrør, med en utvendig ekstrudert kappe av mineralfylt PP. Kappen har en egenvekt på ca. 2.450 kg/m3, og belastningen tilpasses ved å justere tykkelsen på kappen slik at ønsket belastning kan oppnås. Røret produseres i dimensjoner fra 32mm opp til 315mm, for vann- og avløpsrør og til kabelrør.

SESU-XL

SESU-XL baserer seg på ett medierør omsluttet av ett varerør, hvor mellomrommet mellom de to rørene fylles med løse mineralfraksjoner. Mineralfraksjonene er av Olivin og ligger låst mellom det ytre og indre røret, med en spesialdesignet endetetting i hver ende. Belastningsgraden bestemmes utifra dimensjonen på det ytre varerøret, og derigjennom størrelsen på mellomrommet mellom det ytre og innvendige røret. Rørendene er standard rør, så vanlig sveiseutstyr kan benyttes for begge variantene.

Video