Kontakt oss
se com

Sesu-pipe

Installasjon av sjøledninger har alltid foregått ved å montere betonglodd til rørene. Et tungt og tidkrevende arbeid for montøren, og en mer kompleks logistikk for ledningseier. Lengre prosjekttider og dyrere installasjoner har vært resultatet. Tradisjonelle sjøledninger er dessuten utsatt for gnisningsskader og annen ytre påvirkning. 

Ressursbanken
Kontakt oss
Produkter

Hallingplast har, som første rørprodusent, utviklet et ferdig vektet PE-rør. Dette fjerner behovet for betonglodd og beskytter røret mot slitasje og skader.

Vi kaller det SESU-pipe. Røret har så høy egenvekt at det kan senkes kontrollert ned til sjøbunnen, uten bruk av eksterne lodd. Egenvekten oppnås ved at vi ekstruderer en mineralfylt PP-kappe utenpå medierøret. Vektingen tilpasses det enkelte prosjekt, og den belastning man ønsker at røret skal ha.

Hallingplast SESU-pipe har i tillegg integrert beskyttelseskappe i PP. Dette gjør rørene langt mer motstandsdyktig mot slitasje og punktbelastninger.

Fordelene med SESU-pipe:

Synkerør gir unike fordeler både for entreprenør og ledningseier.

Fordeler for entreprenør:

 • Ingen montering av lodd:  Den innebygde belastingen eliminerer behov for ettermontering av betonglodd.
 • Enklere håndtering: Slette flater gir enklere håndtering fra båt.
 • Enklere logistikk: Uten behov for lodd, fjernes et ledd i leveransen. Reduserer flaskehalser og ventetid.

Fordeler for ledningseier:

 • Rimeligere prosjekter: Reduksjon i arbeidstid og materialkost kan gi betydelige besparelser
 • Raskere leveranse: Færre leverandører og enklere installasjon fjerner flaskehalser i leveransen og forkorter installasjonstiden betraktelig.
 • Lavere risiko for skader og brudd
  • Medierøret består av PE100 RC, som har bedre egenskaper mot riper og punktlaster enn standard PE100.
  • Beskyttelseskappen i PP gjør røret langt mindre utsatt for gnisningsskader.  
  • Ettersom røret hviler flatt mot sjøbunnen, er risikoen for skader fra fiskeutstyr, dregger o.l. sterkt redusert.

Sesu- cable