Kontakt oss
se com

Rør i rør system

I over 100 år har man anboret hovedledninger, og lagt stikkledninger for vannforsyning med forskjellige rørkvaliteter og koplingsdeler. Dagens avanserte metoder for lekkasjesøking viser at godt over 50% av antall vannlekkasjer er orientert til anboringsklammer, eller de private vann-stikkledninger. Produktutvikling hos Hallingplast løser mange utfordringer!

Ressursbanken
Kontakt oss
Produkter

NO_Web_Kontaktskjema

Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.

Hallingplast har utviklet et moderne PE - Trykkrør i ferdig trukket varerør, som lagerførest i DN32/50, DN 40/63,DN 50/75 og DN 63/90mm. Det nye «rør-i-rør»-systemet produseres direkte ut på kveil. Rørproduksjonen skjer etter gjeldende europeisk norm: EN12201 for vann og avløp.

Medierøret produseres i SDR11, og består av PE100 RC materiale, som har bedre egenskaper mot riper og punktlaster enn standard PE100-rør. Varerøret produseres i SDR17, og består av PE100 RC materiale som helfarges blå eller brun, for lett å kunne påvise bruksområde for røret (Vann = blå, avløp = brun, f.eks. kloakk-pumpeledning).

Varerøret beskytter medierøret mot skader, leder eventuelt lekkasjevann til fordelingskum, og gjør det mulig med ledningsutskifting uten graveinngrep.

«Rør-i-rør» også i grøft

Anboringspunktet og traséen inn til boligen ligger ofte under en kostbar terreng-overflate, som veier, opparbeidede hager, forstøtningsmurer, trapper, under garasjer, hellelagte eller asfalterte plasser. Ved å etablere «rør-i-rør»-system fra tilknytning på kommunal ledning og helt inn i bygg, vil enhver utskifting av vannledning kunne utføres med minimale graveinngrep.

For å sikre mot eventuelt lekkasjevann inne i det enkelte bygg, monteres overgang fra ytterrør til innerør med en elektrosveiset trykkrørskobling.

Les om da Asker Kommune testet Rør-i-rør.