Kontakt oss
se com fi

DUO-pipe

I over 100 år har man anboret hovedledninger, og lagt stikkledninger for vannforsyning med forskjellige rørkvaliteter og koblingsdeler. Lekkasjestatistikk viser at 50% av antall vannlekkasjer er orientert til anboringsklammer, eller de private vann-stikkledninger. For å øke kvaliteten på stikkledningene har derfor flere kommuner valgt å legge stikkledningene I varerør, og tar derfor etter innomhusinstallasjoner hvor dette har vært ett krav I mange år.

Ressursbanken
Kontakt oss
Produkter

Hallingplast har tatt frem ulike produkter for å løse ulike kommuner sine behov, og tilbyr I dag rørsystemet DUO, som finnes I 3 ulike varianter:

PE100RC-DUO

er standard PE100RC trykkrør, ferdig trukket I varerør. Rørene leveres med varerør I kveiler for rask og enkel installasjon. Røret finnes I dimensjoner fra 25mm til 63mm, med ett robust varerør med blå farge.

PODI-DUO

er diffusjonstette PE100RC-rør, ferdig trukket I varerør. Det er helt likt som PE100RC-DUO, men har I tillegg en diffusjonssperre utenpå stikkledningen. Røret egner seg for installasjon I forurenset grunn, og leveres som standard I kveiler I dimensjoner fra 32mm til 63mm.

PP-DUO

er ett varerør for stikkledninger, for installasjoner hvor man ikke har plass til å installere PE100RC-DUO eller PODI-DUO. Rørene er 75mm og SN8 ringstivhetsklasse, og leveres i 6mtr lengder med gummiringsmuffe. Det gjør at det kan installeres under trange forhold, og det egner seg derfor godt for installasjon I grøftekasser. PP-DUO består av 6mtr rør og langbend, som gjør at man etter installasjon kan trekke inn valgfri stikkledning!

DUO-pipe også i grøft

Anboringspunktet og traséen inn til boligen ligger ofte under en kostbar terreng-overflate, som veier, opparbeidede hager, forstøtningsmurer, trapper, under garasjer, hellelagte eller asfalterte plasser. Ved å etablere rør-i-rør-system fra tilknytning på kommunal ledning og helt inn i bygg, vil enhver utskifting av vannledning kunne utføres med minimale graveinngrep.

For å sikre mot eventuelt lekkasjevann inne i det enkelte bygg, monteres overgang fra ytterrør til innerør med en elektrosveiset trykkrørskobling.

Les om da Asker kommune testet rør i rør i kampen mot vannlekkasjer.

Video

Produktressurser