Kontakt oss
se com fi

Sponsing

Hallingplast AS ønsker gjennom vår sponsing å være en positiv bidragsyter i det samfunnet vi er en del av. Vi mottar svært mange forespørsler om sponsing, og må derfor velge de tiltak som er mest i tråd med våre vurderinger og som når ut til flest mennesker.

Vår målsetning med sponsing er å løfte frem aktiviteter og tiltak hvor vi når mange mennesker innen kultur, idrett, vitenskap eller miljø, og hvor det er lokale initiativ og drivkrefter. Gjennom å sponse tiltak for dagens barn og unge kan vi bidra til ett rikere lokalmiljø i det område hvor vi har vår virksomhet.  I tillegg vil Hallingplast ha en årlig julegave til en aktuell og nøytral bistandsorganisasjon på ett større beløp.

  • Tiltak for barn, ungdom, eldre eller de som «faller utenfor»
  • Aktiviteter hvor vi når mange mennesker
  • Lokale initiativ og drivkrefter
  • Aktiviteter hvor «alle får være med»
  • Tiltak som gir ett bredere tilbud til folk i nærområdet
  • Enkeltpersoner eller satsninger på enkeltutøvere i idrett og kultur.
  • Store bistandsorganisasjoner (med unntak av julegaven)
  • Aktiviteter med kobling til tobakk og alkohol
  • Politiske virksomheter og tiltak
  • Profesjonelle virksomheter og tiltak