Kontakt oss
se com

Fossilfrie rørsystem

Hallingplast tilbyr rør der råmaterialet stammer fra ikke-fossile kilder etter massebalanseprinsippet. Rørene har de samme fysiske og kjemiske egenskapene som våre standardrør. Dette gjør at kvaliteten på produktet blir den samme. Vi tilbyr rør med 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % innhold av ikke-fossil råvare iht. massebalanseprinsippet. 

Hva innebærer massebalanseprinsippet?

Råvaren som har opprinnelse fra fossilfrie kilder blandes fysisk med råvare som kommer fra fossile kilder ved starten på verdikjeden. Derfor kan vi ikke garantere at materialet i det fysiske røret som du kjøper er fossilfritt. Det vi kan garantere er at tilsvarende mengde fossilfritt råmateriale er puttet inn i verdikjeden og blir brukt et eller annet sted i verden. Hvert ledd i verdikjeden er sertifisert og utsteder sertifikat til neste ledd og på den måten sikrer man sporbarhet i verdikjeden. Hvert ledd må ha et system som garanterer at man ikke selger mer fossilfritt materiale enn det man kjøper inn og dette kontrolleres av tredjepart.

Massebalanseprinsippet gjør at man kan benytte allerede eksisterende infrastruktur og produksjonslinjer. Dette er bra både for økonomien og miljøet.

ISCC PLUS-sertifisering

Det er gjennom sertifiseringsordningen ISCC PLUS at vi kan tilby fossilfrie rør. Sertifiseringen innebærer at vi blir revidert årlig av ekstern tredjepart. Derfor kan du som kunde være trygg på at vi tilfredsstiller kravene i sertifiseringen.

Hallingplasts råvareleverandører kan levere bio-sirkulære råvarer til oss. Det vil si at råvarenes opprinnelse er avfallsprodukter og produksjonen av disse råvarene legger altså ikke beslag på areal som kunne blitt brukt til matproduksjon.

Her kan du laste ned vårt ISCC PLUS-serifikat

Kilde: ISCC SYSTEMS