Kontakt oss
se com fi

Fiskeoppdrett

– En næring med behov for fleksible materialer

Oppdrettsnæringen har de siste årene virkelig fått øynene opp for bruken av fleksible rør i sine anlegg. Der tradisjonelle materialer trettes ut av naturkreftene, lever PE med naturen og skaper tryggere anlegg for næringen. 

Kontakt oss

Sjøanlegg

Fiskemerdene er blitt større, og de er flyttet lenger ut i åpent hav. Dette stiller krav til materialene som merdene bygges av, bl.a. at materialet ikke trettes, og at det lever med «vind og blest» igjennom mange år. PE er i dag det ledende byggematerialet for fiskemerder, og med god grunn. Dets fleksibilitet gjør at merdene lever med, istedenfor å kjempe imot, bølge- og strømningskrefter år etter år. Det er også enkelt å bygge, og gjennom å sveise PE-rørene oppnår man strekkfaste skjøter uten svake punkter.

Foringsrør

PE-rør har gjennom mange år blitt benyttet som foringsrør i laksemerder. Ettersom mengden laks i merdene har økt, har også foringsrørene blitt større, og det har skjedd en produktutvikling. Tidligere ble det benyttet sorte rør – nå benyttes naturelle, der forstopp kan lokaliseres fra utsiden av røret. 

Tryggere oppdrettsanlegg med PE-rør

PE materialer er en dårlig elektrisk leder, noe som har gjort at fortransporten har bygget opp elektriske ladninger i forslangene. Ved jobbing på forstasjon, eller ved kapping av rørene har dette ført til nesten-ulykker der operatører har fått strøm i seg. Hallingplast har i samarbeid med Aqualine utviklet ett Anti-Statisk foringsrør for næringen. Produktet er 100% antistatisk, og vil derfor lede elektriske ladninger ut i sjøen uansett hvilken vei røret ligger, eller om det kappes.

Landbaserte anlegg

Ved produksjon av smolt, eller andre typer landbaserte fiskeanlegg benyttes det ofte store mengder PE rør. Inntak av vann, fisketransport, utslipp osv. PE har her sin store fordel i glatt innside, enkel installasjon og helsveiste løsninger. Hallingplast vært leverandør på flere av de største anleggene langs kysten gjennom markedsledende Aqualine som partner.

Referanseprosjekter

Fleksible, robuste og slagsterke rør i hardt vær Aqualine AS leverer utstyr til oppdrettsnæringen. Merdene, som rommer opptil 1100 tonn fisk, må tåle hardt vær. Aqualine AS benytter Hallingplast sine produkter som er svært fleksible, robuste og slagsterke.

Lasting av Aqualine rør på fabrikken i Ål

Lossing av rør på monteringsplassen