Verkstedet til Hallingplast

Hvis du titter inn vinduet til Hallingplast nattestid, vil du se en fabrikk i full produksjon. Her går maskinene døgnet rundt for å kunne imøtekomme en etterspørsel fra hele verden. Avdelingsleder Sondre Goberg og resten av teamet på verkstedet, sørger for at alt fungerer som det skal til enhver tid. Stopp i produksjonsflyten er kostbart, så her gjelder det å ligge ett skritt foran.

Det er stor aktivitet inne i verkstedet på Hallingplast. Det skrus, diskuteres ulike løsninger og maskiner blir slått av og på. Her støver verktøyet på ingen måte ned. Med mange kompliserte maskiner på huset, er det alltid noe som må fikses eller vedlikeholdes. I dag har det blant annet oppstått et ledningsbrudd, en vannlekkasje og problemer med noen varmeelementer.  

- Min jobb er kort fortalt å sette opp en prioritering på hva som haster mest. Målet er selvsagt å holde produksjonslinjene gående hele døgnet uten stopp. Det er litt action, mye vedlikehold og spennende utfordringer. Dette er et allsidig verksted, forteller Sondre.

Vann, luft og strøm er noe alle maskinene på Hallingplast trenger for å fungere. Råvarene som benyttes i produksjonen av rør smeltes ned med høye temperaturer, og da er det viktig at maskinene blir kontinuerlig nedkjølt. I alt er det 100 vannpumper plassert rundt i fabrikken. Her må det lyttes, sjekkes ventiler og følges med.

- Når rørene kommer ut ferdig formet har de en temperatur som ligger i overkant av 200 grader, må de kjøles raskt ned i spesialbygde tanker. Disse tankene tar stor plass og det er derfor fabrikken vår er så lang, smiler Sondre.

Om sommeren holder Hallingplast stengt i to uker. Da får maskinene hvile, men for verkstedet er dette de mest effektive dagene. Med en tom fabrikk kan mekanikerne bryte seg på reparasjoner og vedlikehold som ikke nødvendigvis lar seg gjøre når maskinene går.

- Det er spennende og interessant å være del av en fabrikk der alle ledd må fungere optimalt for å holde produksjonen i gang, avslutter Sondre.