Tett på svensk vannbransje

Hallingplast AB er godt etablert som rørleverandør og systemleverandør av PE i Sverige. Tre år er gått siden Hallingplast AS etablerte sitt svenske søsterselskap. Det har vist seg å være en riktig satsing.

Denne uka har Hallingplast AB vært blant 55 utstillere som har kommet i kontakt med eksisterende og potensielle kunder under tidenes største fagtreff i regi av Svenskt Vatten.

Rörnät och Klimat slo nemlig alle rekorder med 700 påmeldte deltakere inkludert 55 utstillere i Gothia Towers i Gøteborg, og Hallingplast AB sikret seg en god plass med sin stand i mingleområdet utenfor den romslige konferansesalen.

Viktig konferanse

Konferansen har etablert seg som den største møteplassen for svensk vannbransje, og arrangeres for niende gang. Hovedtemaer i år er fornyelse og vedlikehold av VA-ledningsnett. Dessuten ble det også fokus på overvannshåndtering, fremmedvann/uønsket vann og drikkevannsforsyning.

Konferansen er svensk vannbransje sin største og viktigste møteplass, understreket konferanseleder Hans Bäckman i Svenskt Vatten.

Les også http://www.sstt.se/?cid=1332

Hele bransjen er med

Salgs- og markedssjef, Sverre Tragethon og Salgssjef i Sverige Martin Andersson, mener begge det er viktig å delta på konferanser av denne typen.

-Her møter vi store deler av svensk vannbransje, inkludert ledningseiere, entreprenører, leverandører og rådgivere. For oss er det gledelig å møte aktører i bransjen som kjenner oss igjen og har gjort seg kjent med våre produkter. Dessuten er det viktig for oss å bli oppdatert på hva organisasjoner i bransjen er opptatt av, og da spesielt Svenskt Vatten som arrangør av konferansen. Her har det vært en rekke interessante foredrag som vi også får med oss en del av, sier Martin Andersson.

 

En naturlig del av det svenske markedet

-For tre år siden var vi en liten og ukjent aktør i det svenske markedet. Vi hadde noen «stamkunder» i Sverige som ble betjent fra Hallingdal i Norge. Nå har vi bygget stein på stein og er en naturlig del av det svenske markedet. Vi har gode relasjoner til hele verdikjeden og blir sett på som en seriøs aktør.  Selv om vi er en liten organisasjon i Sverige har vi hele produksjons-, salgs- og markedsapparatet til Hallingplast AS i ryggen. Dermed er vi godt rustet til å betjene det svenske markedet og yte like god service i Sverige som i Norge, mener Sverre Tragethon, som har med seg Martin Andersson og Marita Bernhadson i det svenske teamet.

Solid oppfølging i prosjektene

-Vi har et sterkt fokus på at vi i tillegg til salg av produkter også skal ha en god oppfølging i etterkant. På dette området er Martin en svært viktig medarbeider for oss. Med sin lange fartstid og brede kompetanse i rørbransjen kan vi bistå våre kunder med gode svar på de fleste utfordringer, mener Sverre Tragethon.

Martin Andersson har et klart svar på hvorfor Hallingplast AB har lykkes i det svenske markedet: -Vi gjør det vi sier, og vi står for det vi gjør. Dessuten har vi begge beina solid plantet på bakken, eller kanskje vi skal si i grøfta, sier han med et smil.

-Dessuten har vi lykkes med å vinne både store og små referanseprosjekter. Vi skal ikke legge skjul på at rammeavtalen med Gøteborg var viktig for oss å vinne. Det store Borås-prosjektet var også svært viktig. Men en ting er å vinne anbud, - for oss er det enda viktigere å sikre solid gjennomføring av prosjektene. I Sverige har vi dyktige og krevende entreprenører som er bevisst på kvalitet i alle ledd, og vi har også ledningseiere med god bestillerkompetanse. Det er med å skjerpe oss som rørprodusent, og gjennom disse tre årene har vi fått mange konstruktive tilbakemeldinger som har gjort oss enda bedre, mener Sverre Tragethon og Martin Andersson.

God posisjon for PE

PE står sterkt i det svenske markedet, men på de største dimensjonene er det tøff konkurranse med andre materialer. På de mindre dimensjonene er det PE som gjelder i hele landet, sier Andersson. Hallingplast kan levere PE-rør opp til 1000 millimeter. I Gøteborg legges i disse dager nye PE- rør i dimensjon på 710 mm.

Mye på gang

Hallingplast AB har en rekke prosjekter på gang i Sverige, og ramser opp kommuner som Varberg, Västerås, Botkyrka utenfor Stockholm som skal legge 2000 meter med SESU-pipe, og Umeå, som også skal etablere en ny vannledning med SESU-pipe i en lengde på 3000 meter og i dimensjon på 160 mm. Gøteborg kommune har en rekke store infrastrukturprosjekter på gang, og Hallingplast AB har en rekke oppdrag også i flere kommuner i Skåne.

Under Rörnät och Klimat ble det knyttet nye kontakter, og utfordringene i det svenske ledningsnettet kan i stor grad sammenlignes med utfordringene på norsk side av kjølen. Derfor gleder medarbeiderne i Hallingplast AS og AB seg til å være med å bygge både norsk og svensk infrastruktur i årene som kommer.

Tekst og bilde: O. Borgestrand