Redusert tilgjengelighet på råvarer, og stigende priser!

Som sikkert de fleste har fått med seg, har det vært sterkt økende priser på alle råvarer så langt i 2021.

Dette gjelder også for de materialene vi bruker, og både PE og PP har hatt en svært bratt priskurve de første måneder. Vi har for det meste klart å levere ut de varer som vi har fått bestilling på, men det er ikke til å stikke under en stol at det har vært vanskelig å få tak i materiale.

Delvis har det vært store avbrudd i produksjonen både i Europa og USA som følge av brist på råvarer for å produsere PE og PP. Men også vinterstormen i Texas har vært en bidragende årsak siden dette førte til nedstengning av anleggene «over there». Dette skjer samtidig som at etterspørselen i verden øker kraftig nå i det vi håper er sluttfasen av Covid-pandemien.

Dessverre betyr dette at dere vil merke at prisene øker for de materialene vi leverer. Vi skal forsøke å holde dere så godt orientert som mulig, så holder dere som vanlig god kontakt med deres kundekontakt hos oss. Vi håper dette skal stabilisere seg slik at vi kan gå tilbake til normal gyldighetstid på tilbud og ett noe lavere prisnivå enn nå.

Les mer om økningen i råvareprisene her:

Kobber, aluminium og plast mot nye høyder (plastforum.no)

Kraftig hopp i råvareprisene bekymrer (byggfakta.no)