Produksjonen på Hallingplast

Klokka nærmer seg 07:00 og det er snart vaktskifte på Hallingplast. Stemninga er god inne i produksjonslokalet, og nattens arbeidsteam skal straks overlate spakene til uthvilte kollegaer. Men først en liten fot i bakken: Har den siste vakta gått som planlagt? Er alt i rute? Det er litt å holde på med i en bedrift der produksjonen ligger på gjennomsnittlig 100 tonn i døgnet.

Ole Olsen har jobbet som produksjonssjef ved Hallingplast siden 2001. Han beskriver en eventyrlig utvikling i bedriften. Med mer enn en tredobling av produksjonen på 18 år, er det én kvalitet han påpeker som avgjørende for veksten; fleksibilitet.

- Her på Hallingplast jobber avdelingene tett sammen og i fellesskap søker vi alltid den beste løsningen for våre kunder. Mye kan skje; alt fra utfordringer med logistikk, teknisk trøbbel og sykdom. Men med et godt samarbeid, nøye planlegging og stå på-vilje kommer vi alltid i mål.

Inne på Engelavdelingen er det Anne-Britt Nielsestuen og Linda Toyne som har regien. Her lages mange av moffene som sendes ut sammen med ferdige rør til kundene. Kort fortalt er en moffe den delen som kobler rør sammen, og som definerer retningen de skal ta. Navnet Engel kommer fra maskinene som blir brukt i produksjonen, og den tillagte dobbeltbetydningen kler damene godt.

- Her er det travelt og maskinene går hele døgnet, men jeg elsker jobben min, sier Linda med et stort smil.

Det er fascinerende å betrakte produksjonen på Hallingplast. Medarbeidere som beveger seg med letthet mellom maskinene og rør. En dans preget av gode rutiner og erfarent håndlag.

- Gutta og damene her er helt uvurderlige. De stiller i verdensklasse. Jeg er utrolig stolt over den positive innstillingen som preger arbeidsmiljøet vårt, samt alt vi får til sammen. Igjen er det fleksibiliteten som kommer til uttrykk. Vi kommer kundene i møte, og dersom det er behov for det snur vi raskt opp ned på planene. Hallingplast har lange rør, men korte og effektive linjer i produksjonen, avslutter Ole.