Pressemelding: Lederskifte i Hallingplast AB

Martin Andersson overtar rollen som Daglig Leder i Hallingplast AB fra 1. januar 2021.

Med dette tar han over stafettpinnen etter Sverre Tragethon, som vil få andre ansvarsområder ved flytting til Norge 2021. Etter fem års drift er Hallingplast godt etablert på det svenske markedet, og Martin vil jobbe for å videreutvikle virksomheten i Sverige. Spesielt viktig har det vært å levere rør av svært god kvalitet, samt spesialprodukter og systemløsninger med rørdeler. Hallingplast AB flytter også inn i nye lokaler ved Stora Höga i Stenungsund fra 1. februar 2021, og legger grunnen for videre vekst også i Sverige.

Sverre Tragethon har, etter åtte år i Sverige, besluttet å flytte tilbake til Hallingdal med sin familie. Fra 1. januar 2021 går han inn i sin nye rolle som assisterende daglig leder i Hallingplast AS, med spesielt ansvar for salg, marked, forretningsutvikling og eksport.

Kontaktpersoner

Sverre Tragethon
svere.tragethon@hallingplast.no
+47 91 77 14 27

Martin Andersson
martin.andersson@hallingplast.no
+46 709 305 937