Ny versjon av Frialen DAA trykkanboringsklammer!

Frialen lanserer en ny versjon av DAA trykkanboringsklammer for enklere og raskere montering! Klammeret kjennetegnes av det røde håndtaket, som hjelper installatøren til å jobbe mer effektivt, og samtidig sikrer korrekt påmontering hver gang.

Trykkanboringsklammer med elektrosveising har vært benyttet på PE-ledninger til både Vann-, Avløps- og Gassledninger i lang tid, og er den vanligste måten å knytte stikkledninger og avgreninger til hovedledninger av PE. I dimensjonsområdet 40-225mm har trykkanboringsklammerne normalt vært montert på hovedledningen med 4 skruer, 2 på hver side av klammeret. For å forenkle og kvalitetssikre installasjonen av slike trykkanboringsklammer har Friatec derfor utviklet ett nytt anboringsklammer hvor man setter på anboringsklammeret "med ett klikk", gjennom å spenne fast klammeret med det røde håndtaket på bildet. 

Frialen sitt nye klammer finnes i dimensjonsområdet 40-225mm, med 20-63mm avstikk. Datablad finner du her!

For mer informasjon - ta kontakt med Hallingplast!