Møt oss på årets VA Tour Norge

Hallingplast er blant de 22 leverandørene som er med på årets VA Tour Norge. Rundreisen begynner i Kristiansand 5. mars og deretter følger Bergen 10.mars, Oslo 12, mars, Trondheim 17. mars og Hamar 19.mars.

Hallingplast stiller med egen stand samtlige steder. Salgssjef VA/Industri, Amund Haustveit blir med på hele turen unntatt Bergen, der seniorrådgiver Roar Sannem vil møte alle som tar en tur innom Hallingplast sin stand.

Det er VA og VVS-produsentene i samarbeid med svenske Bra Mässor som arrangerer årets tur, som er den tredje i rekken.

Viktig også for Hallingplast

-For Hallingplast er det viktig å være med på en så stor messe for VA-bransjen, sier Amund Haustveit.

Arrangørene skriver i en pressemelding at den norske VA-bransjen står overfor en rekke utfordringer de neste årene, med investeringer i milliardklassen, muligheter og trusler i den kommende digitaliseringen, kompetanseutvikling og sikring av bemanningstilvekst i VA-bransjen.  Dette er bare noen av utfordringene som bransjen må håndtere de kommende årene. For å kunne løse disse utfordringene, er det nødvendig at hele bransjen skaffer seg opplysninger om den nye teknikken som finnes, de nye arbeidsmåtene og alle mulighetene som finnes hos leverandører, konsulenter og andre. Et viktig ledd i dette er VA og VVS produsentene VVPs egen satsing, VA Tour Norge, som består av en utstilling og en landsdekkende turné med seminarer.

Møte med ledningseiere

Hensikten er å gi kommuner og andre interessenter en kostnadsfri mulighet til å ta del i den nyeste teknikken og få informasjon om de nyeste VA-løsningene.

- Dette er VA-Norges viktigste møteplass i 2020, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP.

-Vi i bransjeforeningen gjør dette fordi vi vil bidra til kompetanseutviklingen på VA-området i Norges kommuner og blant alle andre som arbeider med VA. Han oppfordrer derfor alle Norges kommuner til å bruke denne muligheten til å oppdatere seg og sine ansatte.

-Dette er en oppfordring vi absolutt stiller oss bak, sier Amund Haustveit, som gjerne tar en prat om Hallingplast sine produkter og løsninger for VA-bransjen.

VA Tour Norge 2020 arrangeres på følgende steder:

  1. mars • Kristiansand, Sørlandets Travpark
  2. mars • Bergen, Scandic Flesland Airport
  3. mars • Oslo, X Meeting Point (Hellerudsletta)
  4. mars • Trondheim, Scandic Lerkendal
  5. mars • Hamar, Scandic Hamar

Hele seminarprogrammet er publisert på www.vatour.no

Forhåndsregistrering og mer informasjon finnes også på hjemmesiden.