Hallingplast kandidat til Siva-prisen 2019

Hallingplast AS er blant de fem nominerte som går til finalen for Sivaprisen 2019.  Formålet med Sivaprisen 2019 er å løfte fram et miljø som har utnyttet norske fortrinn og tar disse inn i framtiden.  -Vi er virkelig stolt over å være med i finaleheatet for årets pris, sier daglig leder Steinar Tragethon.

Totalt var det 33 selskaper som ble nominert til årets Siva-pris. Finaleheatet består av selskapene Hallingplast, Mivanor, Orkel, Splitkon og Westcon Power & Automation.

Ønsker du at Hallingplast AS skal gå helt til topps kan du gi din stemme her: https://siva.no/sivaprisen/  Avstemningen avsluttes 10.mai. 

Prisutdeling 21.mai
Vinneren av Sivaprisen 2019 presenteres under Siva-konferansen 21. mai 2019 og prisen på kr 300.000 overrekkes av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. https://siva.no/sivakonferansen/
De fem selskapene i finalen oppfyller Siva-kravene til utvikling av innovative produkter og tjenester Selskapene har kultur for samhandling og kunnskaps deling samtidig som de ivaretar miljøperspektiv, bærekraft og setter grønne fotavtrykk. Selskapene har også bygd industri og fremtidsrettede næringer basert på norske fortrinn.

Dette er Siva
Siva er det statlige selskapet for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø. Den endelige kåringen forgår gjennom en åpen avstemning på web samt utvelgelse av en fagjury. Utfallet fra avstemningen og juryens vurderinger bestemmer hvilket miljø som vinner Sivaprisen!
Siva skriver på sine nettsider at alle miljøene har vist meget gode egenskaper innenfor kriteriene for prisen, og nå er det opp til folket å bestemme hvem som skal motta Sivaprisen på Siva-konferansen 21. mai 2019!