GEROfit REX nå som ISCC PLUS-sertifisert fossilfrie rør

Vår samarbeidspartner Gerodur har nå fått ISCC PLUS-sertifisering. 

Det betyr at vi snart tilby GEROfit REX med ISCC PLUS-sertifikat til det skandinaviske markedet. 

GEROfit REX er et rørsystem med diffusjonsbarriere og er godkjent i henhold til KIWA BRL17101. Sertifikatet gjelder dimensjonene 75 til 630mm.  

Selv om Hallingplast i dag er sertifisert av ISCC for å produsere egne fossilfrie rør, så kreves det en egen godkjenning for å forhandle/importere rør. Hallingplast AS er i prosess for dette, og forventer å bli sertifisert snarlig. Hallingplast AB er allerede sertifisert. 

Som Hallingplast, fokuserer Gerodur nå på økt bruk av fossilfrie råvarer i sin rørproduksjon etter massebalanseprinsippet. Råvaren som har opprinnelse fra fossilfrie kilder blandes fysisk med råvare som kommer fra fossile kilder ved starten på verdikjeden. Det vil si at tilsvarende mengde fossilfritt råmateriale er puttet inn i verdikjeden og blir brukt et eller annet sted i verden. Hvert ledd i verdikjeden er sertifisert og utsteder sertifikat til neste ledd og på den måten sikrer man sporbarhet i verdikjeden. Hvert ledd må ha et system som garanterer at man ikke selger mer fossilfritt materiale enn det man kjøper inn og dette kontrolleres av tredjepart.

Massebalanseprinsippet gjør at man kan benytte allerede eksisterende infrastruktur og produksjonslinjer. Dette er bra både for økonomien og miljøet.

Les mer om fossilfrie rørsystem her.