Fra ledningsfornyelse til kvalitetssikring

Guro Langslet Lilleslåtten (31) er på plass som ny medarbeider i Hallingplast AS. Med sin kjemi-utdannelse blir hun tilknyttet laboratoriet med oppgaver innen kvalitetssikring. Dette er en viktig funksjon i produksjonsprosessen, og Guro ser fram til spennende oppgaver.

Det er gått drøyt fire år siden Guro første gang ble kontaktet med forespørsel om hun ønsket å bli en del av Hallingplast-teamet. Etter fem lærerike år med mange spennende arbeidsoppgaver i hjemkommunen Nesbyen følte hun tiden var inne for å høre om tilbudet fortsatt sto ved lag. Med positiv respons fra ledelsen i Hallingplast begynte en ny epoke for en godt kvalifisert medarbeider, som de siste årene også har vært tillitsvalg i NITO.

Fornybar energi og kjemi

Guro tok utdannelse i fornybar energi ved universitetet i Agder, avdeling Grimstad, og reiste deretter til Bergen der hun studerte kjemi før hun fant veien tilbake til Hallingdal og takket ja til jobb som VA-ingeniør i Hol kommune med spesielt fokus på utbyggingsprosjekter. I 2015 ble det ledig stilling i Nesbyen og da kom Guro endelig hjem.

Her har hun fått mange og spennende oppgaver i en kommune som har tatt ledningsfornyelse på alvor etter at kommunen for 10 år siden «ble hengt ut» i Teknisk Ukeblad som en versting-kommune med en lekkasjeprosent på 73 prosent på drikkevannet. Guro har vært med på en spennende reise der lekkasjene er betydelig redusert gjennom et målrettet saneringsarbeid. I tillegg har hun vært med å forberede realisering av et nytt felles renseanlegg for Nesfjellet og Nesbyen, et anlegg som er kostnadsberegnet til 200 millioner kroner.

-Som kommunal ledningseier har jeg så langt vært på bestillersiden, og derfor blir det nå spennende å tilegne meg kunnskap om plastrør-produksjonen. De første fire ukene får jeg anledning til å «hospitere» i produksjonen for å bli kjent med produksjonsrutinene og medarbeiderne i produksjonen før jeg går inn i en kvalitetssikrings-rolle sammen med erfarne kolleger.

Jeg føler meg godt mottatt og er ønsket velkommen inn i laget på en hyggelig måte, så dette ser lovende ut, sier Guro.

Tekst og bilde av Odd Borgestrand