Fixblock - forankring av PE-ledninger uten å kappe røret!

Forankring av PE-ledninger er nødvendig i mange tilfeller, og da gjelder det å bruke riktige metoder!

Fixbloc fra Friatec er en forankringskloss som sveises på røret med elektrosveising. Forankringsklossene sveises som vanlige elektrosveisedeler (hurtiguide for elektrosveising) og den store fordelen er at du ikke trenger å kappe røret for å sveise på ett innmuringsrør. Man sveiser på så mange man trenger rundt rørets omkrets, og montering skjer med vanlig utstyr for elektrosveising og en jekkestropp. Fixbloc er testet for inntil 40kN (ca. 4T) aksielle krefter per kloss. Fixbloc passer til alle dimensjoner mellom 160mm og 1600mm, og for større dimensjoner kan man sveise flere rundt rørets omkrets.

NRF-nummer og produktblad finner du her, og ytterligere informasjon får du gjennom å kontakt oss på telefon eller mail!