Ute på det store anlegget i Borås. Fra venstre Sverre Tragethon, David Carlbom (AO Sverige AB), Filip Franzén (Veidekke AB) og Martin Andersson.

Ute på det store anlegget i Borås. Fra venstre Sverre Tragethon, David Carlbom (AO Sverige AB), Filip Franzén (Veidekke AB) og Martin Andersson.

En femåring som står godt på egne ben

Det er allerede fem år siden Hallingplast AS etablerte sin svenske datterbedrift, Hallingplast AB, og det er grunn til å feire en god start som rørleverandør og systemleverandør av PE i Sverige, sier VD Sverre Tragethon.

Han er godt fornøyd med måten selskapet er tatt i mot i det svenske markedet, og tror veksten vil fortsette videre framover.

Da merkevaren Hallingplast kom inn i det svenske markedet pågikk det store diskusjoner i svensk vannbransje rundt kvaliteten på PE-rør. En rekke ledningseiere var frustrert over leveranser av rør med dårlig kvalitet fra flere svenske produsenter. Det ble faktisk så tøffe diskusjoner at noen stilte spørsmål ved om PE hadde en framtid i svensk vannbransje. 

Rør med god kvalitet 

Vi var trygge på at vi i denne situasjonen kunne tilby PE-rør av god kvalitet, og i tillegg også markedsførte oss som en systemleverandør. Ingen av de svenske produsentene tilbød komplette systemer i PE, og dermed vakte vi interesse i markedet blant flere ledningseiere.  At vi fikk med oss Martin Andersson, med mange års erfaring både fra Borealis og Egeplast var også avgjørende for en god start i markedet, forteller Sverre Tragethon. 

Martin Andersson ute på et av de store VA-prosjektene i Varberg kommune, sør for Gøteborg i 2019.

Martin Andersson ute på et av de store VA-prosjektene i Varberg kommune, sør for Gøteborg i 2019.

Èn million i startkapital 

Sverre Tragethon fikk en startkapital på èn million kroner og grønt lys for satsingen fra morselskapet. Oppdraget var å fokusere på de spesialproduktene og systemleveransene der Hallingplast er unike. Det inkluderte også rørdeler fra samarbeidspartnerne Reinert-Ritz og Friatec. Det første hele driftsåret i 2016 ble det budsjettert med en omsetning på 9,2 millioner, men resultatet viste hele 40 millioner kroner.

Nå er vi blitt en naturlig del av det svenske markedet, med en omsetning tett opp mot 100 millioner kroner i 2019. Vi har gode relasjoner til hele verdikjeden og blir sett på som en seriøs aktør.  Vi kom inn i markedet på et gunstig tidspunkt. Det var mange som lyttet til vårt budskap fordi vi kunne levere produkter og systemer med god kvalitet. 

Selv om vi er en liten organisasjon i Sverige har vi hele produksjons-, salgs- og markedsapparatet til Hallingplast AS i ryggen. Dermed er vi godt rustet til å betjene det svenske markedet og yte like god service i Sverige som i Norge, mener Sverre Tragethon, som har med seg Martin Andersson, Marita Bernhardson og Anna Waldhe i det svenske teamet ved inngangen til 2021. I løpet av kort tid blir det trolig forsterkninger i antallet medarbeidere og bedriften flytter i februar 2021 også inn i nye lokaler med god lagerkapasitet i Stenungsund.  

Martin Andersson og Sverre Tragethon feirer oppstarten for Hallingplast AB med «tårta» og svensk flagg.

Solid oppfølging i prosjektene 

 -Vi har et sterkt fokus på at vi i tillegg til salg av produkter også skal ha en god oppfølging i etterkant, sier salgssjef Martin Andersson.

Han har et klart svar på hvorfor Hallingplast AB har lykkes i det svenske markedet: -Vi gjør det vi sier, og vi står for det vi gjør. Dessuten har vi begge beina solid plantet på bakken, eller kanskje vi skal si i grøfta, sier han med et smil. 

-Vi har lykkes med å vinne både store og små referanseprosjekter. Vi skal ikke legge skjul på at rammeavtalen med Gøteborg har vært viktig for oss. Det store Borås-prosjektet var også svært viktig. Men en ting er å vinne anbud, - for oss er det enda viktigere å sikre solid gjennomføring av prosjektene. I vårt marked har vi dyktige og krevende entreprenører som er bevisst på kvalitet i alle ledd, og vi har også ledningseiere med god bestillerkompetanse. Det er med å skjerpe oss som rørprodusent, og gjennom disse årene har vi fått mange konstruktive tilbakemeldinger som har gjort oss enda bedre, mener Martin Andersson. 

Hallingplast AB kan vise til en rekke referanseprosjekter og ramser opp kommuner som Gøteborg, Stockholm, Karlstad, Varberg, Västerås, Botkyrka, Umeå, og en rekke oppdrag i flere kommuner i Skåne. 

 To dyktige damer som holder orden på kontoret: Marita Bernhadson (t.h) salg og ordre og Anna Waldhe, inneselger og lageransvarlig.

Økt etterspørsel av SESU-pipe og JAPI-pipe
Sverre Tragethon er godt fornøyd med at sjøledningen SESU-pipe nå har fått et gjennomslag på det svenske markedet. Nå er Hallingplast AB i den situasjonen at stadig flere ledningseiere ser fordelen med å anlegge nye ledningsstrekk i sjøer og innsjøer for å redusere behovet for graving. Ferdig vektede SESU-ledninger er raskt å legge og stadig flere etterspør også JAPI-pipe, som er et PE-rør med en utvendig beskyttelseskappe av PP. PP-kappen beskytter PE-røret mot skader som kan oppstå under håndtering og installasjon. Dette sikrer at røret er skadefritt etter installasjon.  

Medarbeiderne i Hallingplast AB er virkelig med å bygge svensk infrastruktur, og det har de tenkt å fortsette med i økende grad i årene som kommer.

Tekst og bilde:
Odd Borgestrand