Fra venstre: Sverre Tragethon, Ole Erik Almlid, Nina Solli, Steinar Tragethon, Jan Sannem. Foto: Anders Hauge

Fra venstre: Sverre Tragethon, Ole Erik Almlid, Nina Solli, Steinar Tragethon, Jan Sannem. Foto: Anders Hauge

Besøk fra NHO

Mandag 30. august fikk Hallingplast storfint besøk av Administrerende direktør Ole Erik Almlid og Regiondirektør Nina Solli i NHO. 

Her fikk Hallingplast muligheten til å fortelle litt om bedriften og hvilke utfordringer næringslivet i Hallingdal står i. Vi hadde spesielt fokus på: 

  • Bedre infrastruktur for våre 4.000 lastebiler i året med varer inn og ut av Kleivi Næringspark. 
  • Fortsatt satsning på skole- og lærlingeordninger for ungdommer og folk i arbeid. 
  • Bredt arbeidstilbud slik at man "får folk hjem". 
  • At offentlige innkjøpere må bruke innkjøpsmakten for å hjelpe frem gode miljøvennlige løsninger som f.eks. WOPAS.