Bildet: Kjell-Arne og skiftleder Morten Kolbjørnsen går igjennom dagens agenda.

Bildet: Kjell-Arne og skiftleder Morten Kolbjørnsen går igjennom dagens agenda.

Attraktive lærlingplasser hos Hallingplast

«I produksjonen på Hallingplast er det mange forskjellige og spennende oppgaver. For å bli en god produksjonstekniker gjelder det å være nøye i jobben du gjør. Være god til å samarbeide med andre, men også jobbe selvstendig.»

Kjell-Arne Teigen (19) er en av tre elever ved Ål vgs som fikk læreplass som produksjonstekniker hos Hallingplast i sommer. Kjell-Arne valgte industriteknologi fordi det vil gi han muligheten til å få relevant erfaring for utdanningen han ønsker å ta senere i livet.

- Valget falt på industriteknologi fordi jeg har hørt mye bra om linjen og det virket veldig interessant.

Godt arbeidsmiljø

Etter 3 måneder som lærling i Hallingplast trives Kjell- Arne veldig godt. Han trekker spesielt frem det faglige arbeidsoppgavene, de trivelige ansatte og det gode arbeidsmiljøet.

- Jeg har lært veldig mye så langt. Det er interessant å følge prosessen fra at råmaterialet kommer inn på store siloer for deretter å kjøres gjennom en ekstruder slik at det kommer ut som et ferdig produkt ut i andre enden.

- For å bli en god produksjonstekniker gjelder det å være nøye i jobben du gjør. Være god til å samarbeide med andre, men også jobbe selvstendig. Kjell-Arne ser at det er gode muligheter for å ta en videreutdanning etter sine to år som lærling i Hallingplast. Han legger til at alle som ønsker å utdanne seg innen industrifagene bør vurdere Hallingplast som lærlingplass når de skal ut og søke.

Lærlinger er en fantastisk ressurs

Anita Østro er leder for HR- og organisasjon og ønsker alle lærlinger velkomne med åpne armer.

- Hallingplast har veldig god erfaring med å bruke lærlinger. I dag har vi sju lærlinger til sammen i produksjonen og på verkstedet, og vi vurderer nå å ta inn lærlinger også innen kontorfag. Vi er en bedrift i vekst og vi trenger flere flinke folk, både i produksjonen og i andre avdelinger. Lærlinger har et veldig godt utgangspunkt fra videregående skole hvor de har fått en grunnleggende opplæring, så kan vi fylle på med spisskompetansen de trenger for å bli en god fagarbeider hos oss. Lærlinger bidrar også veldig positivt i et arbeidsmiljø hvor de kommer inn som friske pust med stor læringsvilje.

Alt

Fremtidig arbeidsplass for lærlinger

Gjør du en god jobb og viser evne og vilje til læring og utvikling under lærlingtiden er det ofte en fast stilling i andre enden. Om man i tillegg har ambisjoner og stå-på-vilje er det også muligheter for å bli skiftleder eller få andre spennende stillinger i bedriften på sikt. Hallingplast legger også til rette slik at man kan videreutdanne seg innen teknisk fagskole eller ingeniørgrad mens man er i arbeid. At våre ansatte kan og vil utvikle seg og ta videreutdanninger er viktig for oss som arbeidsgiver, sier Anita. 

Tilrettelagt arbeidshverdag

- Lærlingene i Hallingplast blir fulgt opp veldig godt fra dag en. Vi har stort fokus på opplæring og veiledning i jobb når de utfører praktiske oppgaver. I tillegg så kommer lærlingene rett inn i en skiftordning slik at man fra første stund blir en del av et team og blir behandlet på lik linje med de andre ansatte. Under læretiden i Hallingplast er målet at lærlingene skal få med seg en solid grunnleggende plattform i yrkesutøvelsen slik at man blir en flink, trygg og selvstendig fagarbeider som er klar for arbeidslivet enten hos Hallingplast eller i andre industribedrifter i Hallingdal.

Anita vil anbefale all ungdom til å vurdere yrkesfag som en mulig karrierevei. Det finnes veldig mange spennende yrkesfag, spesielt innen teknikk og industtriell produksjon. Hallingdal har også veldig mange spennende læreplasser og fremtidige arbeidsplasser å by på innen industri.